پلتفرم موسوم به miCoach قرار است نقش واسط بین سلامت شما و سایر دستگاه ها و ابزار دیجیتال متصل به بدنتان را بازی کند. این پلتفرم به اپلیکیشن های سلامتی و تناسب اندام وصل شده و به شما کمک خواهد کرد تا وزن خود را در یک برنامه ریزی دیجیتال، کم کنید و یا نقشه تعریف شده برای سالم ماندن اعضای بدنتان مثل قلب، مغز و سایر اندام را به صورت لحظه ای چک و مانیتور کند.
تجربه نایک با آنچه NikeFuel یا سوخت نایک نام گرفته، باعثشده تا آدیداس نیز در این راه قدم گذاشته و از شرکا و کمپانی هایی که علاقه مند به همکاری هستند، دعوت کرده تا راه حل های دیجیتالی خود را ارائه کنند تا این پلتفرم توسعه مناسبی پیدا کند.
توسعه دهندگان می توانند با توسعه نرم افزاری در این راه به آدیداس کمک کنند تا به آنچه «ردیاب تندرستی» گفته می شود، جامه عمل بپوشاند.