به گزارش معاونت ارتباطات بنیاد ملی بازی های رایانه ای، طرح ها و بازی های ایرانی در این بخش با یکدیگر به رقابت می پردازند.
بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره چهارم بازی های رایانه ای تهران بهترین اثر در زمینه یاد شده و با محورهای موضوعی مقاومت مردم فلسطین و غزه از میان آثار متقاضی انتخاب و معرفی خواهد شد.
جشنواره چهارم بازی های رایانه ای تهران در قالب بخش های اصلی، فرعی و بازی سال برگزار می شود.
آشنایی با دستاوردهای نوین بازی سازی در ایران، تقدیر از توانمندی و خلاقیت هنرمندان ایرانی، نمایش و سنجش نوآوری های هنرجویان و دانش آموختگان بازی و سرگرمی و دعوت از هنرمندان و متخصصان دیگر عرصه ها برای تقویت و پیشرفت بازی سازی رویکردهای این جشنواره را تشکیل می دهد.
فرآیند داوری نهایی آثار ارایه شده به این جشنواره از اول شهریورتا ۱۵ مهرماه سال جاری انجام می شود و برگزیدگان بخش های مختلف چهارمین جشنواره بازی های رایانه ای تهران مهرماه معرفی خواهد شد.