سخنگوی مخابرات ایران گفت: مدیر عاملی در شرکت مخابرات ایران حکمی دو ساله دارد که با این حساب حکم پوررنجبر به پایان رسیده است و هنوز گزینه جایگزین قطعی نشده است.
داوود زارعیان با اشاره به اینکه دوره مدیر عاملی در شرکت مخابرات ایران دو ساله است، گفت: بر این اساس حکم آقای پوررنجبر به پایان رسیده است.
او گفت: هم اکنون براساس اطلاعاتی که از هیات مدیره برای انتخاب فرد بعدی در دست است، کاظم ابراهیمی صدرآبادی به عنوان گزینه اول در هیات مدیره مطرح است.
سخنگوی مخابرات ایران گفت: پیش بینی می شود تا پایان هفته آینده این موضوع قطعی و حکم مدیر عامل جدید صادر شود.
ابراهیمی که در سال‎های اخیر به عنوان معاون برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی مدیرعامل و پس از آن به عنوان قائم مقام مدیرعامل شرکت مخابرات ایران مشغول به فعالیت است، مدیرعاملی شرکت مخابرات استان یزد و شرکت مخابرات استان اصفهان را نیز در کارنامه‎ی مدیریتش دارد.
۴۵۲۳۱