در این تصویر، اسکلت کامل گونه ای از ماموت ها را با نام علمیMammutus columbiمی بینید که یک میلیون سال پیش در آمریکا زندگی می کرده و اکنون در موزه موسسه ملی تاریخ و انسان شناسی فوئرته ده سن دیگو واقع در آکاپولکوی مکزیک نگهداری می شود.
همان طور که می بینید، در جمجمه این ماموت حفره ای بزرگ در محل پیشانی قرار دارد که در جمجمه دیگر ماموت های باستانی و فیل های امروزی نیز دیده می شود. اما انسان های باستانی که با این استخوان های بزرگ روبرو می شدند، آنها را به جانوری عظیم نسبت می دادند که در پیشانی خود فقط برای یک چشم جا داشته و همین سرآغاز داستان سرایی درباره غول های و هیولاهای یک چشم شد.
برای مشاهده عکس در ابعاد بزرگ تر،اینجا را کلیک کنید.
۵۳۵۳