راسل لامان، نوجوان ۱۳ساله که با خانواده اش برای گذراندن تعطیلات به اندونزی سفر کرده اند، در تجربه ای شگفت انگیز توانست میگوهای جزایر بالی را فریب دهد و از آنها برای تمیز کردن دندان هایش استفاده کند.
این میگوها که به میگوی رفتگر(Cleaner shrimp) مشهورند، برای گذران زندگی خود به دهان ماهی های بزرگ می روند و با خودرن انگل هایی که در میان دندان های ماهی ها جا خوش کرده اند هم خود را سیر می کنند و هم دهان ماهی ها را تمیز می کنند.
راسل لامان هم با تقلید رفتار ماهی های منطقه، میگوی رفتگر را به سوی خود کشاند و وقتی میگو نزدیک شد، دهانش را باز کرد تا میگو به تمیز کردن دندان هایش مشغول شود. این تصاویر را تیم لامان، پدر راسل گرفته است.
البته رفتارهای همزیستی از این دست در حیات وحش کم نیست، ولی به ندرت پیش می آید که چنین رفتاری بین انسان و یکی دیگر از حیوانات دیده شود!
۵۳۵۳