دانشمندان انگلیسی یک دست رباتیک ساخته اند که قادر به لمس و حس اشیاء است و می تواند در ساخت پروتز نیز استفاده شود.
پژوهشگران یک دست مصنوعی رباتیک ساخته اند که با دیگر ربات ها فرق دارد؛ این دست رباتیک با نام Dexterous Hand man) agile) قادر به تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری است و قدرت گرفتن و لمس کردن اشیاء را دارد، در واقع یک قدم از ربات های دیگر پیشرفته تر است.
دست رباتیکی که ساخته شده است دارای سنسورهای فشار بوده و قادر است در هنگام گرفتن یک شی، نیروی خود را کنترل کند.
دانشمندان گفتند: این دست هوشمند دارای حس لامسه است و سنسورهایی که در آن نصب شده است، انگشت رباتیک را قادر به درک محیط اطراف و تعامل با جهان خارج می کند؛ دست رباتیک دارای دوربین های سه بعدی است که توسط آن ها قادر به مشاهده اطراف است و می تواند اشیاء را مشاهده کرده، برداشته و لمس کند؛ ضمن اینکه دیگر دانشمندان نیز می توانند برای آزمایشات و تجربیات بعدی از آن استفاده بهینه کنند برای مثال برای توسعه یک پروتز می تواند استفاده شود.
آن ها گفتند: ما هنوز در حال بررسی تمامی احتمالاتی که می تواند این دست ارائه دهد، هستیم؛ حتی می تواند در مکانی غیر قابل دسترس نیز استفاده شود و اشیاء را بردارد.
این دست قادر به انجام ۲۰ فعالیت است و سنسورهای لمسی فوق العاده حساس در نوک انگشتان آن کار گذاشته شده است؛ این دست با استفاده از رابط های استاندارد صنعتی ساخته شده است و به عنوان یک ابزار از راه دور قادر به انجام عملیات است.
۱۷۵۰۳