ملت ایران: این موتور جستجوی غول آسا صفحه ای موسوم به " اکانت غیرفعال "(Inactive Account) را منتشر کرده که به کاربران گوگل اجازه می دهد تعیین کنند که می خواهند پس از مرگشان YouTube، Gmail و Google + آن ها چگونه باشد.
برای استفاده از این برنامه، کاربران گوگل نخست انتخاب می کنند که اکانت آن ها پیش از حذف داده هایشان چه مدت غیرفعال باشد(تا یک سال).
داده های کاربران در صورت تمایل خود آن ها می تواند سه، شش یا ۱۲ ماه پس از غیرفعال بودن حذف شود.
گوگل همچنین هشداری را یک ماه پیش از حذف داده های موجود به این اکانت ارسال می کند.
کاربران همچنین می توانند محیط های مجازی شان را برای ارسال داده ها(شامل ایمیل ها و عکس ها) به افراد مورد نظرشان بفرستند. کلمات عبور این سرویس ها در اختیار این افراد قرار داده نمی شود.
آندریاس تورک، مدیر گوگل، پذیرفته که نام " مدیر اکانت غیرفعال " برای این برنامه بسیار زیبا نیست واین که بسیاری از منابع فناوری نام " مدیر اکانت مرگ " را بر این صفحه نهاده اند.
برای بسیاری از مردم این سرویس خوشایند است زیرا این امکان را فراهم می کند که اطلاعات ایمیل ها، جی چت ها، تماس های تلفنی و بلاگ پست هایشان به دست افراد ناآگاه نیفتد.
گفتنی است مردم در بلاگ سیاست عمومی واکنش بسیار مثبتی را به این سرویس نشان داده اند.