یک شرکت فعال در زمینه تهدیدهای امنیتی گزارش داده هکرهای ایران به سیاستمداران آمریکا و اسرائیل حمله کرده اند.
یک شرکت فعال در زمینه مبارزه با تهدیدهای امنیتی مدعی شده هکرهای ایرانی به اعضای ارتش و سیاستمداران آمریکایی حمله کرده اند. این گروه با ساخت پروفایل های جعلی و یک سایت خبری جعلی از اعضای ارتش و نیز سیاستمداران آمریکایی و اسرائیلی اطلاعات جمع آوری می کرده است.
مطابق ادعای شرکت «آی سایت» یک ژنرال چهار ستاره نیروی دریایی آمریکا، اعضای کنگره و سفیران آمریکا، اعضای لابی اسرائیل در آمریکا هدف هکرهای ایرانی برای جمع آوری اطلاعات را داشته اند. «آی سایت» اشاره ای به هویت افرادی که هدف حمله قرار گرفته اند نکرده است.
این شرکت فعال در زمینه مبارزه با تهدیدهای امنیتی در ادامه به روش هکرهای ایرانی اشاره کرده و مدعی شده هکرهای ایرانی با ایجاد ۶ شخصیت مجازی که همگی تحت پوشش یک آژانس خبری جعلی به نام NewsonAir. org فعالیت می کرده اند فعالیت های گردآوری اطلاعات خود را پی گرفته اند.
هکرهای ایرانی علاوه بر این هشت شخصیت جعلی دیگر در رسانه های اجتماعی از جمله فیسبوک ساخته اند و برای افرادی که قصد گردآوری اطلاعات از آن ها داشته اند درخواست دوستی می فرستاده اند.
شرکت آی سایت نوشته هنوز وابستگی این گروه به دولت ایران مشخص نشده است.
۲۳۵۰۳