وزیر ارتباطات تصویر کیک تولد خود را در شبکه اجتماعی کلوب منتشر کرد. محمود واعظی تصویر کیک تولد خود را در شبکه اجتماعی کلوب منتشر کرد. وزیر ارتباطات متولد خرداد ماه است.
واعظی گفته: همسر و فرزندانش با سفارش این کیک، او را غافلگیر کرده اند.
روی کیک نوشته شده: «تولدت مبارک وزیر من»
۲۳۲۳۱