معاون شرکت مخابرات ایران از بررسی و تدوین طرحی برای ارائه به دولت خبر داد که براساس آن، نرخ پالس مکالمات تلفن ثابت با توجه به تورم موجود در کشور، منطقی و عادلانه شود.
داوود زارعیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه براساس مصوبه مجمع عمومی سالیانه شرکت مخابرات ایران، این شرکت ملزم شده تا ۲ ماه آینده طرحی را برای افزایش نرخ های مخابراتی به سازمان تنظیم مقررات ارتباطات پیشنهاد دهد ادامه داد: مخابرات خواستار افزایش نرخ های مخابراتی با توجه به تورم چندده درصدی در کشور است.
وی با تاکید براینکه از سال ۸۲ تاکنون تعرفه های مخابراتی با تغییر خاصی همراه نبوده است، گفت: پیشنهاد مخابرات برای تغییر نرخ ها، به طور قطع پایین تر از نرخ تورم است اما آنچه که واضح است باید تعرفه مکالمات در حدی باشد که هزینه های این شبکه را پوشش دهد.
معاون شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه هم اکنون این طرح در معاونت حقوقی شرکت مخابرات در دست بررسی و تدوین است افزود: تا کمتر از ۲ ماه دیگر این طرح در قالب درخواست و پیشنهاد به سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات ارائه می شود.
وی با بیان اینکه پیش از تغییر نرخ ها در سال جاری، مخابرات پیشنهاد تغییر تعرفه ها را به وزارت ارتباطات داده بود ادامه داد: در شرایط فعلی و با توجه به درخواست مجدد مخابرات، برای عادلانه شدن تعرفه ها، پیشنهاد جدیدی با توجه به تغییر ساختار تعرفه ای از پالس به دقیقه به وزارت ارتباطات ارائه می شود.
زارعیان اظهار امیدواری کرد که با توجه به شرایط موجود و جلوگیری از ضرر سهامداران حقیقی شرکت مخابرات ایران، وزارت ارتباطات با این تقاضا موافقت کند.
به گزارش مهر، مجمع عمومی سالیانه شرکت مخابرات ایران با حضور سهامداران حقیقی و حقوقی ۱۸ اردیبهشت ماه برگزار شد و در پایان این مجمع بر اساس خواسته سهامداران حقیقی و با توجه به تورم چند ده درصدی در کشور و به دلیل اینکه نرخ پالس مکالمات از ساعت ۸۲ تاکنون تغییر زیادی نداشته است مجمع عمومی صاحبان سهام مخابرات با پیگیری افزایش مجدد تعرفه های مخابراتی موافقت کرد.
۵۶۵۶