محمود واعظی در مراسم معارفه هیات مدیره جدید شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه برای سرعت بخشیدن به فعالیت های شرکت ارتباطات زیرساخت، لازم است نیروهای علمی - اجرایی به این مجموعه اضافه شوند، بر ضرورت آموزش در بخش های فنی شرکت ارتباطات زیرساخت تأکید کرد.
وی افزود: باید نهضت آموزشی را در شرکت ارتباطات زیرساخت به راه بیاندازیم؛ چرا که هرچه در آموزش هزینه کنیم مطمئن باشیم چند برابر بازخواهد گشت؛ به شرط اینکه آموزش صوری و صرف برگزاری یک کلاس نباشد و کاربردی و اثرگذار باشد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه بناداریم بیشترین اعتباری که از دولت می گیریم را در بخش زیرساخت ارتباطی کشور هزینه کنیم ادامه داد: باید به موضوع سلامت مالی نیز توجه داشت.
واعظی با اشاره به لزوم به روز رسانی شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: با توجه به مطالبات مردم در زمینه زیرساختهای ارتباطی، لازم است عقب ماندگی های ICT در این زمینه جبران شود.
وی بر استفاده از توان داخلی در پیشبرد این اهداف تاکید کرد و ادامه داد: ما باید در زمان معقول، با رویکرد علمی و جهادی کار را دنبال کنیم و در این میان در صورت لزوم از متخصصین خارجی، به صورت شرکت های مشاوره ای یا تلفیقی استفاده کنیم.
در این مراسم احکام کمال محامدپور و احمدرضا شرافت به عنوان اعضای جدید هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت از سوی وزیر اعطا شد.
۵۶۵۶