محمود حاج زمان:همه ما می دانیم که بدن ما آلوده به انواع میکروب ها(خوب یا بد) است؛ اما آیا می دانید که مریخ نورد کیوریاسیتی هم دست کمی از ما ندارد؟ نتیجه مطالعه ای که اخیرا بر روی گرد و خاک های جمع آوری شده از مریخ نورد پیش از پرتاب آن انجام شده است، نشان می دهد که سطح کیوریاسیتی به ۶۵ گونه باکتری آلوده بوده است.
هنوز مشخص نیست که آیا هیچ کدام از این موجودات زمینی توانسته اند در سفر به مریخ زنده بمانند یا خیر. اگرچه باکتری های زمینی که مسافر فضا می شوند، علوم فضایی را سخت تر می کنند؛ اما فعالیت های نوع بشر به نوعی مسیر را برای آنها هموار کرده است. البته پیش از پرتاب کاوشگرها و سفینه های فضایی همانند کیوریاسیتی، مهندسان آنها را از فرایند پاکسازی سخت گیرانه ای عبور می دهند. هدف از پاکسازی دو چیز است: نخست آنکه دانشمندان نمی خواهند سیارات دیگر را با حیات زمینی حیات آلوده کنند. دوم اینکه آنها نمی خواهند ابزارهایشان آلوده باشد، چرا که باعثمی شود نامزدهایی از حیات به ظاهر بیگانه ای را شناسایی کنند که در حقیقت تنها مسافرانی قاچاقی از مبداء زمین هستند.
پیش از این، دانشمندانباکتری هایی را شناسایی کرده بودندکه حتی از اتاق پاک ناسا جان سالم به در می برند. علاوه بر این، در سال ۲۰۱۱گزارشی منتشر شدکه نشان می دهد شاید کیوریاسیتی آن طور که باید فرایند پاکسازی را طی نکرده باشد. دانشمندان دانشگاه آیداهو و آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا که کنجکاو بودند بدانند چه چیزی روی کیوریاسیتی باقی مانده است، پیش از پرتاب این کاوشگر به فضا اقدام به نمونه گرفتن از بخش های مختلف آن کردند.
پس از جمع آوری و طبقه بندی باکتری ها، دانشمندان آنها را در معرض شرایط بسیار طاقت فرسا شامل خشکی، تابش فرابنفش، سرمای شدید و سطوح pH بالا قرار دادند. آنها کشف کردند حدود ۱۱ نژاد باکتریایی حداقل در ترکیب دو مورد از شرایط بالا دوام می آورند. این مطالعه نخستین گام در تحقیقات مرتبط با این موضوع است که آیا(و کدام) گونه باکتری توانسته است به مریخ راه یابد و نمونه هایی را که در آینده جمع آوری می شود آلوده کند.
۵۳۲۷۵