غار کریستال یا غار بلورهای غول پیکر، غاری است زیرزمینی در منطقه نایکا واقع در چیهاهوای مکزیک که در عمق ۳۰۰ متری زمین و نزدیک معدن نایکا واقع شده است. در دالان اصلی این غار می توان بلورهای عظیم الجثه سلنیت(ژیپس با فرمول شیمیایی CaSO ۴ ·۲ H ۲ O) را مشاهده کرد که برخی از آنها بزرگ ترین بلورهای طبیعی یافت شده در سطح زمین است. بزرگ ترین بلوری که تاکنون در این غار یافت شده، استوانه ای به طول ۱۲ متر و قطر ۴ متر است که ۵۵ تن وزن دارد!
اما چطور چنین بلورهای بزرگی شکل گرفته اند؟ منطقه نایکا روی گسلی قدیمی واقع شده و خود غار روی مجرایی زیرزمینی قرارگرفته که ماگمای داغ در آن جریان دارد. به مرور زمان، حرارت ماگما باعثداغ شدن آب های این منطقه و اشباع شدن آنها از مواد معدنی شد. شواهد زمین شناختی حاکی از آن است که فضای فعلی غار به مدت ۵۰۰هزار سال مملو از این آب های اشباع بود. شرایط محیطی پایدار باعثشددر تمام این مدت، دمای آب همیشه بالاتر از ۵۰ درجه سانتی گراد بماند و همین عامل باعثشکل گیری بلورهای ژیپس و رشد باورنکردنی آنها شده است.
برخلاف تصوری که عموم مردم از غارها دارند، غار کریستال بسیار داغ است؛ طوری که دمای هوا در آن به ۵۸ درجه سانتی گراد و رطوبت هوا به ۹۰ تا ۹۹ درصد می رسد. بدون ابزار و لباس محافظ نمی توان بیش از ۱۰ دقیقه در چنین شرایطی دوام آورد و به همین دلیل فقط بخش هایی از غار تاکنون مورد بررسی و کاوش قرار گرفته است.
۵۳۵۳