تمام ستارگان از انقباض توده های گاز در سحابی ها متولد می شوند. اخترشناسان معتقدند در گذشته دور، خورشید نیز به همراه هزاران و شاید صدهاهزار ستاره دیگر از سحابی بزرگی متولد شده است، اما طی ۵ میلیارد سال گذشته، خوشه ستارگان این سحابی از هم پاشیده و ستارگان آن در این منطقه از کهکشان راه شیری پراکنده شده اند.
برای یافتن خواهران احتمالی خورشید، اخترشناسان به بررسی مسیر حرکت ۲۳ نامزد احتمالی هم خانواده های خورشید در آسمان پرداختند. اگر امتداد مسیر حرکت این اجرام در گذشته از نزدیکی خورشید عبور نمی کرد، از فهرست نامزدهای احتمالی حذف می شدند. علاوه بر این، دانشمندان به بررسی دقیق ترکیب شیمیایی این ستارگان و مقایسه آن با ترکیب خورشید پرداختند. اگر ستاره ای واقعا هم خانواده خورشید باشد، هم باید مسیر حرکت آن از نزدیکی خورشید بگذرد و هم ترکیب شیمیایی مشابهی با خورشید داشته باشد. در میان ستارگان نامزد، تنها ستاره HD ۱۶۲۸۲۶ توانست هر دو شرط را برآورده کند.
این ستاره که با نام HR ۶۶۶۹ نیز خوانده می شود، از قدر ۶.۶ می درخشد و مشاهده آن با چشم غیرمسلح عملا غیرممکن است. اما اگر به ابزارهای نجومی مانند تلسکوپ دسترسی دارید، می توانید آن را در صورت فلکی هرکول و بین ستارگان تتا - هرکول و یوتا - هرکول مشاهده کنید.
نتایج این تحقیق در آسترونومیکال ژورنال منتشر شده است.
۵۳۵۳