مجید جویا: محققان دریافته اند که اگر پینوکیو ۱۳ دروغ پشت هم می گفت دماغش این قدر دراز می شد که ممکن بود سنگینی وزن بینی به شکستن گردنش بیانجامد.
داستان این عروسک چوبی در سال ۱۸۸۳ / ۱۲۶۲ توسط کارلو کولودی، نویسنده ایتالیایی نوشته شد. پینوکیو علاقه زیادی به دروغ گویی داشت، ولی با هر دروغ طول دماغش دو برابر می شد.
استفان لولین از مرکز علوم بین رشته ای دانشگاه لسیستر، طبق محاسبات خود وزن سر پینوکیو را ۴.۱۸ کیلوگرم و وزن اولیه بینی او را به ازای طول ۲.۵ سانتی متر، ۶ گرم محاسبه کرده است. وی به این نتیجه رسید که وقتی که طول این بینی به ۱۴۰ متر برسد، گشتاور وارد شده به سمت پایین، موجب شکستن گردن پینوکیو می گردد.
آقای لولین همچنین دریافت که اگر با هر بار دروغ، طول بینی پینوکیو دو برابر شود، بعد از ۱۳ بار دروغ گفتن، طول این بینی به ۱۴۰ متر خواهد رسید.نتایج مفصل این تحقیق را می‏ توانید در اینجا ملاحظه کنید.
دکتر لولین می گوید: «آناتومی پینوکیو خواص عجیب و غریبی دارد؛ اما این توانایی منحصر به فرد، می تواند برای این عروسک چوبی بسیار نگران کننده باشد، و برای حفظ سلامتی خود پینوکیو، به او اکیدا توصیه می شود که از دروغ گفتن اجتناب کند.
پینوکیو تنها می تواند ۱۲ دروغ پشت هم بگوید، زیرا با گفتن سیزدهمین دروغ، عکس العمل گشتاور ناشی از وزن بالای بینی، چنان زیاد می شود که گردن پینوکیو خرد خواهد شد».
خوشبختانه(!) در داستان اصلی کولودی، پینوکیو تنها ۳ بار دروغ گفت.
این تحقیق پس از آن انجام شد که دانشگاه لسیستر از دانشجویان خواست که اصول علمی را در داستان های فرهنگی محبوب، اعمال کنند. نتیجه تحقیق هم در ژورنال علوم بین رشته ای منتشر شد.
هدف این ژورنال آن است که به دانشجویان پیچ و مهره های مقاله های علمی، بازبینی و انتشار را نشان دهد؛ به این ترتیب که حتی اگر یافته ها صرفا خنده دار به نظر برسند، می‏ بایست از لحاظ علمی درست باشند.
اما پینوکیو تنها مقاله جالب منتشر شده در این ژورنال نبود. عنوان یکی دیگر از مقاله های این گروه دانشجویی این بود: «آیا وینی خرسه(Winnie the Pooh) کمبود ویتامین B۱۲ دارد؟»
۵۳۲۷۱