طراحان این دوچرخه یا موتور از حلزون الهام گرفته اند؛ یک وسیله نقلیه سبک و قابل حمل و برقی است که موتور آن دوباره بازسازی شده است؛ موتور الکتریکی در قاب چرخ عقب قرار گرفته است، قاب، فرمان، صندلی و چرخ تاشو هستند، برای پارک در خانه یا شهر نیاز به جای زیادی ندارد، توسط سه طراح به نام های «کائو ویژی»، «زائو یان» و «وانگ شوجینگ» طراحی شده است.