فیس بوک چند روزی است به کاربران خود امکان داده به صورت ناشناس وارد برنامه های همراه این شرکت شوند، اما این مساله باعثنمی شود اطلاعات شخصی افراد مخفی بماند.

اگر چه ممکن است با این کار اطلاعات کاربران از چشم طراحان ثالثبرنامه های همراه مخفی بماند، اما فیس بوک حتی در صورت لاگین کردن افراد به طور ناشناس می تواند داده های مربوط به آنان را دریافت کند.

در واقع فیس بوک قصد داشت با فعال کردن این قابلیت اطلاعات شخصی کاربران را از دسترس دیگر افراد و شرکت ها دور نگهدارد، اما تمایلی ندارد تا جلوی دسترسی خود را به آنها مسدود کند.

زاکربرگ روز گذشته مدعی شده بود فیس بوک مساله حریم شخصی کاربران خود را بسیار جدی تلقی می کند و به کاربرانی که به برنامه های ثالثاعتماد ندارند و نگران سوءاستفاده های بعدی هستند امکان می دهد بدون نیاز به وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور فیس بوک از آنها استفاده کنند.

کارشناسان از اینکه خود فیس بوک می تواند کماکان اطلاعات شخصی کاربران برنامه های همراه در زمان اتصال به این سایت را مشاهده کند ناخرسند هستند و می گویند وقتی فیس بوک بی سروصدا به همه داده های کاربران دسترسی داشته و برای خود در زمینه احترام به حریم شخصی آنان استثنا قائل می شود نمی توان نسبت به حفظ امنیت آنها امیدوار بود.