برنامه ExoMarsآژانس فضاییاروپا شامل ارسالمریخ‌نورد، جمع‌آوری و بازگرداندن نمونه از سطح سیاره سرخ به زمین تا یک دهه آینده است.

نسل آینده مریخ‌نوردها باید قادر به حفاری در عمق سطح مریخ و جمع‌آوری نمونه سنگ و خاک باشد، به همین منظور محققان نمونه اولیه دو مریخ‌نورد بریجت(Bridget) ‌ و برایان(Bryan) را طراحی کرده‌اند.

عملکرد این دو مریخ‌نورد در منطقه شبیه‌سازی شده مریخ موسوم به Mars Yard در هرتفوردشایر انگلیس، که توسط ایرباس طراحی شده است، مورد آزمایش قرار گرفت.

مریخ‌نورد برایان مجهز به تجهیزات حفاری پیشرفته‌ای است که بر روی مریخ‌نورد نهایی استفاده خواهد شد؛ مته حفاری این مریخ‌نورد امکان سوراخ کردن تا عمق ۱.۸ متری زیر سطح مریخ و بررسی امکان وجود حیات احتمالی را فراهم می‌کند.

بریجت و برایان سفر به سیاره سرخ را تجربه نخواهند کرد، با این حال بررسی عملکرد این دو نمونه اولیه به محققان برای طراحی نسل آینده و پیشرفته مریخ‌نورد کمک خواهد کرد.

مریخ‌نورد نهایی برنامه ExoMars پس از حفاری و جمع‌آوری نمونه از عمق سیاره سرخ، در آزمایشگاه آنبورد خود اقدام به تجزیه و تحلیل نمونه و بررسی زندگی میکروبی کرده و سپس نمونه‌ها برای بررسی بیشتر به زمین ارسال خواهند شد.