ماه روز سه‌شنبه طی اولین ماه‌گرفتگی کامل از چهار ماه‌گرفتگی که قرار است در یک سال و نیم آینده رخ دهند، در مرحله‌ای خاص سرخ‌رنگ خواهد شد، فازی که به ماه خونین شهرت یافته‌است. براساس گزارش CNN، سه‌شنبه‌ای که در پیش رو است، ماه با زیبایی متفاوت از همیشه در آسمان خواهد درخشید. قرار است در ماه‌گرفتگی این هفته ماه از رنگ نقره‌ای همیشگی‌اش به رنگ سرخ تغییر وضعیت دهد و از این رو، ماه خونین نامیده‌ می‌شود.

در طول یک سال و نیم آینده، بخش‌هایی از سیاره زمین از جمله آمریکای شمالی چهار بار فرصت تماشای ماه خونین را خواهد داشت. این رنگ در اثر عبور ماه از میان سایه زمین روی بدنه ماه ایجاد خواهد شد.

چهار ماه خونین با فواصل ۶ ماه یکبار رخ خواهند داد: ۱۵ آوریل، هشتم اکتبر، چهارم آوریل ۲۰۱۵ و ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۵. از این رو شاید تصور شود که وقوع چنین رویداد آسمانی بسیار رایج است. اما ناسا می‌گوید سالانه دو ماه‌گرفتگی رخ می‌دهد که تعدادی از آنها گرفت‌های به اندازه‌ای جزئی هستند که کسی حتی متوجه وقوع آنها نمی‌شود.

گروهی دیگر از این گرفت‌ها نیز تنها در حد سایه‌ای جزئی روی ماه دیده می‌شوند. ماه‌گرفتگی‌های سایه، جزئی و نیم‌سایه در ترتیبی نامنظم رخ می‌دهند و وقوع چهار گرفت کامل یا سایه به این ترتیب منظم رویدادی بسیار نادر است که به گفته ناسا این رویداد گرفت چهارگانه نامیده می‌شود.

این رویداد در قرن بیس‌و‌یکم چندین‌بار رخ خواهد داد اما پیش از این دوران، گرفت‌های کامل چهارگانه بسیار نادر بوده‌اند، به شکلی که در قرن بیستم، طی دوره‌ای ۳۰۰ ساله هیچ گرفت چهارگانه‌ای رخ نداده‌است. این به آن معنی است که نیوتن، موتزارت، جورج واشنگتن، ناپلئون، آبراهام لینکلن و دیگر افراد مشهور آن دوران فرصت مشاهده چنین پدیده‌ای را نداشته‌اند.

ساکنان شمال و جنوب آمریکا شانس این را خواهند داشت که این گرفت را به صورت کامل مشاهده کنند، اما ساکنان پاسیفیک غربی تنها نیمی از آن را خواهند دید و در دیگر نقاط جهان از جمله ایران نیز درهنگام وقوع این گرفت، ماه غروب خواهد کرد از این رو امکان مشاهده آن وجود نخواهد داشت.