ملت ایران: تاحدی که یکی از وزرای ارتباطات گفته بود کاربران خانگی اینترنت استفاده عمده ای از آن غیر از چت کردن ندارند. اما یک نظرسنجی تازه نتایج جالبی از نوع استفاده ایرانیان از وب و اینترنت نشان می دهد. نتایج نظرسنجی را در اینفوگرافیک زیر مشاهده می کنید.