هکرهایبرزیلیگفته اند به سایت های زیر مجموعهفیفاو اسپانسرهایی که درجام جهانی فوتبال ۲۰۱۴برزیل شرکت دارند، حملات سایبری انجام خواهند داد.
اعضای گروه معروف هکرهای ناشناس - Anonymous - به رویترز گفتند برنامه ریزی برای حملات موسوم به DDOS و دیفیس کردن صفحات وب مرتبط با جام جهانی را به اجرا خواهند گذاشت.
این هکرها سال گذشته و در پی اعتراض عمومی مردم برزیل نسبت به هزینه کردن از جیب مردم برای جام جهانی، همراه مردم شدند و نشان دادند حملات DDOS در اولویت استراتژی حملات سایبری آنهاست.(حملات DDOS ایجاد ترافیک فوق العاده سنگین و مصنوعی روی وب سرور سایت برای از کار انداختن موقت یا دائمی آن بر اساس مدت زمان حمله تعریف می شود)
ژنرال خوزه کارلوس دوس سانتوس فرمانده بخش سایبری در ارتش برزیل به رویترز گفت ضمن اینکه هیچ کسی نمی تواند ادعا کند که ۱۰۰ درصد می تواند جلوی این حملات را بگیرد، اما برزیل خود را برای هر نوع حمله سایبری آماده کرده است.
به گفته کارشناسان نبود سیاستهای عمومی برای دفاع از سیستم های مخابراتی - اینترنتی در برزیل و ۳۱ کشور حوزه امریکای لاتین، این کشورها را در معرض انواع حملات سایبری و دیجیتال قرار داده است و این در حالی است که کشوری مانند برزیل یکی از ۵ کشور حجیم در بحثداشتن سیستم های مخابراتی - اینترنتی است که به همان میزان نیز در معرض حملات قرار گرفته است.
همچنین بعد از آشکار شدن این موضوع که آژانس امنیت ملی امریکا NSA روی سیستم مخابراتی و اینترنتی برزیل نفوذ کرده و مکالمات مقامات ارشد را رصد می کرده، این کشور متوجه میزان ضعف خود شد و حالا درصدد برآمده تا با هر نوع نفوذ و جاسوسی سایبری مقابله کند. ایجاد پروژه های سیستم عامل ملی و… در برزیل بعد از این موضوع قابل توجه است هر چند کمی دیر شده و جام جهانی به زودی برگزار می شود.