ملت ایران: وی که عکسی از خود به همراه این بلیط گرفته بود از کاربران فیس بوک خواسته بود تا عکس را به اشتراک بگذارند.

وی به افرادی که این کار را بکنند وعده داده بود به طور تصادفی یکی از آنها انتخاب کرده و یک میلیون دلار جایزه به این فرد اعطا خواهد کرد.

این وعده دروغ نولان دانیلز باعثشد تا بیش از ۲ میلیون کاربر فیس بوک فریب بخورند و عکس او را در نمایه های کاربری خود به اشتراک بگذارند.

این مهندس نرم افزار با نام واقعی و کامل Nolan Ryan Daniels یکی از موسسان شرکت نرم افزاری N۲ Technologies در آریزونا است که خدمات نرم افزاری متنوعی به شرکت های پزشکی ارائه می دهد.

آنچه که در این میان باعثتعجب و حیرت کارشناسان شده، فریب خوردن میلیون ها کاربر فیس بوک به چنین شیوه هایی است که نشان می دهد آنان توجه چندانی به مسائل امنیتی ندارند و به راحتی می توان آنها را با وعده اعطای پول به کارهای مختلفی وادار کرد که می توان به سرقت اطلاعات شخصیشان بینجامد.

به عنوان مثال آلوده بودن این عکس به کدهای مخرب یا تروجان می توانست مشکلات جدی برای دو میلیون نفری که آن را به اشتراک گذاشته بودند ایجاد کند.

فارس