ملت ایران:گوگل را همه می شناسند اما شناختی که بیشتر کاربران نسبت به گوگل دارند کمی با این وب سایتی که یک تیم حرفه ای آن را طراحی کرده متفاوت است چرا که شما در حالت عادی گوگلی با جاذبه و مستحکم را در اختیار دارید ولی در این وب سایت همه چیز فرق دارد و گوگل جاذبه اش را از دست داده است و گوگل را این چنین طراحی کرده اند.

اگر شما هم می خواهید این پروژه را از نزدیگ ببینید کافیست به لینک زیر بروید و تجربه جدیدی را از جستجو گر قدرتمند فعلی خود داشته باشید!

ایران دیجیتال