ملت ایران: این کیف که Phorceنام دارد طی پروژه Kickstarterساخته شده است.

این کیف ضد آب است و جیب هایی برای آن طراحی شده است که می تواند به طور مطمئنی تبلت های بزرگ را نگهداری کند.

علاوه بر این، شکل این کیف تغییر می کند می توان آن را به کوله پشتی، کیف دستی و کیفی که بر روی شانه قرار می گیرد، تبدیل کرد.

این کیف به طور مستقیم و از طریق بلوتوثبه تلفن هوشمند متصل می شود. با استفاده از این ارتباط می توان میزان انرژی ذخیره شده را بررسی کرد. این ارتباط بلوتوثی می تواند به عنوان یک وسیله ردیاب نیز عمل کند.

به عنوان مثال اگر فرد کیفش را جایی مانند زیر میز کار، جا بگذارد قبل از آنکه خیلی از محل دور شود، تلفن همراه اش به او اطلاع می دهد.