ملت ایران:محققان این کاوشگر از دو سامانه تحقیقاتی بر روی کنجکاو برای مطالعه آرایش شیمیایی این سنگ که به اندازه یک توپ فوتبال است، استفاده کردند.

بر اساس اعلام آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا در کالیفرنیا، ترکیبات این سنگ می تواند شواهدی از محیط مشاهده نشده و فرایند های سیاره ای را فاش کند.

این آزمایش نتایج بسیار شگفت انگیزی در پی داشته است. این سنگ مریخی با ترکیب شیمیایی از یک نوع غیرمعمول اما به خوبی شناخته شده سنگ آذرین شباهت دارد که در بسیاری از مناطق آتشفشانی زمین یافت می شود.

ادوارد استولپر از موسسه فناوری کالیفرنیا و یکی از محققان کنجکاوی، می گوید: تنها با یک سنگ مریخی از این نوع، دشوار است تا دریابیم آیا همین فرایند زمینی در مورد آن سنگ مریخی دخیل است یا خیر، اما این زمینه آغازی برای کشف منشا این سنگ است.

بر روی زمین، معمولا سنگ هایی با چنین ترکیبی از فرایندهایی در جبه زمین و در زیر پوسته پدید می آیند - این فرایند شامل از بلورین شدن ماگمای غنی از آب در فشار بسیار بالاست.

در طول یک ماموریت اولیه دو ساله، محققان از ۱۰ سامانه تجهیزاتی کنجکاو استفاده خواهند کرد تا دریابند آیا این منطقه مورد مطالعه هرگز شرایط زیستی محیطی از جمله آب را برای حیات میکروبی داشته است یا خیر.

مهر