ملت ایران: یک پرنده خشمگین در لباس جنگ ستارگان! شرکت Rovio با انتشار این عکس قصد دارد بگوید که بعد از خوک های بد باید منتظر یک نسخه جدید از بازی پرندگان خشمگین باشیم. نسخه ای که در آن احتمالا دنیای جدیدی برای پرندگان خشمگین به همراه دارد. فعلا بیشتر از این چیزی نمی دانیم اما شرکت سازنده گفته که اطلاعات بیشتر را در ۱۷مهر اعلام خواهد کرد. این شرکت چند روز پیش بازی خوک های بد را به بازار ارایه کرد که یک رکورد دانلود جدید به وجود آورد. این بازی تنها طی ۳ ساعت تبدیل به اپلیکیشن شماره ۱ در اپ استور شد. حالا باید ببینیم که نسخه جدید انگری بردز چقدر کاربران علاقمند را به سوی خود جذب می کند.

نارنجی