ملت ایران: براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه واگذاری اینترنت پرسرعت ADSL براساس نرخ بیت و ضریب اشتراک حداکثر تعیین شده است اما چرا و چگونه؟
طبق قوانین و مقررات جاری واگذاری پهنای باند با سرعت بالای ۱۲۸kb / sبه کاربران خانگی فقط به اعضاء هیات علمی دانشگاهها و افرادی که مدارک لازم از مراکز آموزش عالی در زمینه فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی ارائه کنند، در زمانهای محدود مجاز بوده و در سایر موارد ممنوع است، بنا بر اعلام سازمان تنظیم مقررات واگذاری پهنای باند بالاتر با ارائه کارت دانشجویی یا معرفی نامه از محل کار و غیره برای کاربران خانگی مورد قبول نبوده و تخلف محسوب می­‌شود.

با مراجعه مشتری به سامانه‌های فروش و یا دفاتر فروش شرکتهای دارنده پروانه PAP ابتدا امکان واگذاری خدمات ADSL به شماره خط مشتری توسط شرکت سرویس دهنده بررسی و سپس در صورت امکان واگذاری نسبت به فراخوان مشتری و عقد قرارداد و اخذ وجه توسط سرویس دهنده اقدام میشود.

هزینه نصب و راه‌اندازی برعهده مشتری است؟

در زمان راه اندازی سرویس چنانچه در قرارداد منعقد شده نصب و راه اندازی به عهده مشتری قید شود هزینه نصب و راه‌اندازی بصورت توافقی توسط مشتری پرداخت خواهد شد و اگر مشتری خود تمایل به انجام نصب داشته و توانایی این کار را نیز داشته باشد اخذ هرگونه هزینه توسط سرویس دهنده غیر مجاز است.

* شاخص‌های اندازه گیری کیفیت

یک قرارداد دو جانبه بین خدمت دهنده و خدمت گیرنده بر اساس توافق و به منظور تضمین پارامترهای کیفیت خدمات توافق شده بنام موافقت نامه سطح خدمات(SLA) منعقد می­‌شود. در این قرارداد باید سطح خدمات، نحوه اندازه­گیری شاخصهای کنترلی(PLR، Latency و CIR)، تخطی از سطح خدمات و ضمانت های اجرایی آن تعیین شود.

چگونگی خدمات پشتیبانی به مشتریان

سرویس دهنده موظف به پشتیبانی خدمات بدون دریافت هزینه و در تمامی ساعات شبانه روز از طریق سامانه‌های ایجاد شده و یا ایجاد امکان تماسهای تلفنی برای کاربران است.

مشتری در انتخاب سرویس حق انتخاب دارد؟

انتخاب نوع سرویس بعهده مشتری است و سرویس دهنده نمی­تواند هیچگونه خدماتی را خارج از درخواست مشتری تحمیل کند مگر در مواردی که به لحاظ قانونی واگذاری یک نوع سرویس غیرمجاز باشد. به عنوان مثال اگر درخواست کاربر خانگی سرعت بالای ۱۲۸kb / sباشد سرویس دهنده باید از واگذاری سرویس مذکور خودداری کند ولی اگر درخواست سرویس نامحدود کرده باشد سرویس دهنده نمی تواند به اجبار سرویس با حجم محدود را به مشتری تحمیل کند.

شرکتهای PAP می توانند حداکثر تا سقف حداکثر ۲۰% بالاتر از تعرفه‌های جدول مندرج در این گزارش به اضافه ۱۰۰۰۰ریال هزینه اتصال یا آبونمان و ۴% هزینه مالیات بر ارزش افزوده نسبت به واگذاری اینترنت اقدام کنند.

بعنوان مثال برای پهنای باند ۱۲۸ کیلو بیت بر ثانیه یک ماهه قیمت تمام شده براساس ضریب اشتراک حداکثر ۱۰ مطابق محاسبات ذیل است:

۹۹۲۰۰*۲۰% = ۱۹۸۴۰ - - > ۹۹۲۰۰ + ۱۹۸۴۰ = ۱۱۹۰۴۰ - - > ۱۱۹۰۴۰ + ۱۰۰۰۰ = ۱۲۹۰۴۰

۱۲۹۰۴۰*۴% = ۴۷۶۰ - - > ۱۲۹۰۴۰ + ۴۷۶۰ = ۱۳۳۸۰۰ بر حسب ریال

۱۰ حداکثر ضریب اشتراک پهنای باند
۵۹۲۰۰ ریال ۶۴ کیلوبیت بر ثانیه
۹۹۲۰۰ ریال ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه
۱۲۵۶۰۰ ریال ۲۵۶ کیلوبیت بر ثانیه
۲۰۴۸۰۰ ریال ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه
۳۸۳۲۰۰ ریال ۱۰۲۴ کیلوبیت بر ثانیه
۷۴۵۶۰۰ ریال ۲۰۴۸ کیلوبیت بر ثانیه

براساس مصوبه شماره ۴۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ضریب اشتراک حداکثر ۱۰ تصویب شده است که با رعایت این ضریب اشتراک حداکثری نباید محدودیتی در حجم ارسال و دریافت مشتریان ایجاد شود.

اما نرخ اشتراک و نحوه محاسبه سرعت چگونه است؟

همانطور که گفته شد ضریب اشتراک حداکثر ۱۰ تصویب شده است به عنوان مثال برای سرعت ۱۲۸kb / sچنانچه سرعت دانلود را در سیستم خود مورد محاسبه قرار دهیم با توجه به اینکه سرعت دانلود بر اساس بایت نشان داده می­شود ابتدا برای تبدیل بیت به بایت ۱۲۸ را به ۸ تقسیم کرده و با در نظر گرفتن ضریب اشتراک ۱۰ حداقل سرعت دانلود ۱.۶kB / sو حداکثر ۱۶kB / sرا خواهیم داشت و اگر سرعت دانلود کمتر از حداقل مقدار دیده شود نشان دهنده کندی سرعت و تخلف سرویس دهنده خواهد بود.

منبع: ایسنا