ملت ایران: اگر احساس میکنید که عمر موس های وایرلس شما طولانی نیست می‌توانید از راه کارهای جالبی برای بالا بردن عمر آن ها استفاده کنید. یکی از جالب‌ترین راهکارها استفاده از موس پد هایی با رنگ روشن است.

وب سایت لاجیتک در مقاله ای به این نکته اشاره کرده که استفاده از موس پد های تیره رنگ، خشن و ضخیم باعثمیشود که سنسور موس بیشتر از حد معمول و به سختی کار کند. از آنجا که این سنسور مهم ترین نقش را در موس بازی می کند، می‌توانید با استفاده از موس پد هایی به رنگ روشن، کارایی آن را بیشتر کرده و در عمر باتری خود افزایش چشمگیری ایجاد کنید.

همچنین خاموش کردن موس بعد از اتمام کار با کامپیوتر نیز می‌تواند عمر باتری آن را افزایش دهد. سعی کنید این موضوع را هیچ وقت فراموش نکنید!

نارنجی