به گزارش ملت ایران به نقل ازمهر: زمانی که ماه به نقطه مقابل زمین نسبت به خورشید می رسد و فاصله زاویه ای ماه و خورشید ۱۸۰ درجه می شود، تمام قرص ماه روشن به نظر می رسد که به آن بدر(Full Moon) می گویند.

در ساعت ۶:۵۰ امشب یکشنبه ۹ مهر ماه کامل شکل خواهد گرفت. در این زمان ماه در مقابل خورشید نسبت به زمین قرار می گیرد و قسمت شرقی قرص ماه توسط اشعه نور خورشید روشن می شود.

بر خلاف زمین، ماه فاقد آب، هوا و میدان مغناطیسی است. بر روی کره ماه دهانه هایی ایجاد شده است که نتیجه اصابت سنگهای آسمانی در اولین روزهای شکل گیری آن است.

در لبه غربی ماه، دهانه ای به قطر ۷۰ کیلومتر قرار گرفته که به افتخار عمر خیام، ریاضیدان، منجم و شاعر فارسی زبان نامگذاری شده است.

این دهانه با موقعیت ۵۸ درجه شمالی و ۱۰۲.۱ درجه غربی، در پشت ماه قرار گرفته و بعضی اوقات به دلیل حرکت رخگرد ماه در لبه قمر زمین قرار می‎گیرد.

نام این دهانه در سال ۱۹۷۰ از سوی اتحادیه بین المللی نجوم IAU به تصویب رسید.