ملت ایران:چند روز پیش از استقبال کاربران از پیش فروش آیفون ۵ صحبت کرده بودیم. حالا آمار اپل نشان می دهد که میزان استقبال از پیش فروش آیفون ۵ نسبت به مدل ۴S دوبرابر شده است. میزان پیش فروش آیفون ۵ در ۲۴ ساعت اول ۲ میلیون عدد بوده در حالی که این عدد برای آیفون ۴S تنها ۱میلیون بوده است.

فروش یک هفته اول آیفون ۴S معادل ۴ میلیون دستگاه بوده و با این حساب پیش بینی می شود که آیفون ۵ رکورد فروش هفته اول را هم خواهد شکست.

آیفون ۵ در ابتدا در ۹ کشور دنیا پیش فروش شده که نسبت به آیفون ۴S دو کشور جدید را در بر داشته است و نباید فراموش کنیم که این موضوع هم روی افزایش فروش تاثیر داشته است.

نارنجی