ملت ایران:با ارزش ترین سکه دنیا به مریخ پیمای کنجکاوی کمک میکند تا سفرش را در مریخ کامل کند.

این سکه قدمتی صد ساله دارد و اکنون با ارزش ترین سکه دنیا محسوب میشود چرا که در سفری ۲.۵ میلیارد دلاری در فضا به سر میبرد. این سکه یکی از مسکوکات دوران ریاست جمهوری لینکلن است و ارزش آن فراتر از قیمت تاریخی اش میباشد.

کمک با ارزش ترین سکه دنیا به مریخ پیمای کنجکاو +تصاویر
در حال حاضر از آن به عنوان یک وسیله علمی استفاده میوشد. ارزش واقعی این سکه معادل ۷۰۰۰ دلار برآورد شده است.
از این سکه ۲.۵ گرمی به عنوان بخشی از لنز دست ساز دوربین مریخ پیمای کنجکاوی استفاده میشود. گفته میشود به کار بردن سکه در این قسمت از این دستگاهها سنتی است که همه فضاشناسان از آن استفاده میکنند. شاید کمی عجیب باشد که در این دستگاه حساس و پیچیده از یک سکه استفاده شود اما این امری واقعی است. قدمت این سکه مربوط به سال ۱۹۰۹است و طراح آن " ویکتور دیوید برنز " است این سکه توسط مهندسی به نام " کن اج " برای این کار خریداری شده است.
مریخ پیمای کنجکاوی در تاریخ ۴ آگوست امسال به میریخ فرستاده شد.

پرداد