ایده ی هواپیمای جدید مافوق صوت ناسا+عکس

ملت ایران: ناسا به دنبال تکمیل ایده سایت یک هواپیمای مافوق صوت جدید است. هواپیمایی که در صورت موفقیت می تواند پروازهای سوپرسونیک را متحول کند. اینجا طرح هواپیمایی را می بینید که می تواند در دو جهت مختلف پرواز کند.

این طرح عجیب که از چهار بال تشکیل شده در واقع ایده اولیه هواپیمای سوپرسونیک جدید است. شکل ویژه آن سبب می شود که بازدهی هواپیما فوق العاده بالا رود و اگر دقت کنید دارای دو بال بلند و دو بال کوتاه است.

موضوع این است که طراحی بدنه، برای زمانی که هواپیما زیر سرعت صوت پرواز می کند و زمانی که سرعتی مافوق صوت دارد متفاوت است. بنابراین این هواپیما قادر است ۹۰ درجه بچرخد و در این حالت بدنه مناسب پرواز در سرعت مورد نظر می شود.

برای بلند شدن از زمین و پرواز با سرعت زیر سرعت صوت، هواپیما از بال های بلنداش استفاده می کند. اما بال های بلند برای سرعت های مافوق صوت مناسب نیستند و بنابراین هواپیما در ادامه می چرخد و روی بال های کوتاه پرواز می کند.

البته این فعلا هنوز یک طرح اولیه است. اما ناسا یک جایزه ۱۰۰ هزار دلاری برای شرکتی که این طرح را تکمیل کند در نظر گرفته و گفته در صورتی که طرح عملیاتی به نظر برسد، روی ساخت آن سرمایه گذاری خواهد کرد.