ملت ایران: سمند کوپه؛ خودرویی آزمایشی است که می‌تواند بازار محصولات جوان‌پسند ایران‌خودرو را متحول کند. البته هنوز توضیح بیشتری درباره این عکس منتشر نشده است.