به گزارش اختصاصی ملت ایران. محققان کره ای توانستند راه بهتری برای دیدن فیلمهای سه بعدی اختراع کنند طوری که نیاز به وسایلی مثل عینکها ی مخصوص نباشد یک فیزیکدان بنام John Koshel می گوید ما بدون عینک می توانیم دنیای اطراف خود را سه بعدی ببینیم چون هر دو چشم ما از زوایای مختلف می بینند و مغز این دو داده متفاوت را باهم ترکیب می کند تا ما بتوانیم عمق و زوایای مختلف پیرامون خود را ببینیم. برای دیدن فیلمها یا تلویزیون سه بعدی باید عکسهای افست متفاوتی به هر چشم ارسال کنیم. عینکهایی مخصوص این وظیفه را به عهده دارند یعنی اینکه هر لنز عینک یک قطبیت یا پولاریزاسیون از نور را عبور می دهد. پولاریزاسیون یا قطبیت مسیری را توصیف میکند که د رآن امواج الکترو مغناطیس نور در نوسان هستند یا به بالا و پایین یا به چپ و راست حرکت می کنند.

وقتی شما در حالا تماشای یک فیلم سه بعدی مثل آواتار هستید دو پروژکتور دو تصویر را روی یک صفحه نمایش با نوری که از یک قطب چپ و راست و یک قطب بالا و پایین نشان می دهند برای همین وقتی عینک را از چشمتان برمی دارید صفحه نمایش مبهم و نا مشخص به نظر می آید و دو فیلم را همزمان در حال نمایش می بینید عینکهای سه بعدی با جدا کردن تصاویر اجازه می دهند تصویر پروژکتور چپ به چشم چپ و تصاویر پروژکتور راست به چشم راست شما برود.

اما در در روش جدید اگر اجاز دهند که سینماها همان پروژکتورهای سابق خود را در پشت سر تماشاچی ها داشته باشند واز تکنولوژی ساده نوری استفاده کنند و با یک چیدمان خاص پروژکتورها نورهای خود را پولارایز کنند و از یک فیلتر برای پوشش دهی و نامشخص کردن نواحی عمودی صفحه نمایش استفاده کنند مثل تیغه پرده کرکره. هر چشم در زاویه کمی متفاوت قرار دارد و برای آن بعضی قسمتهای صفحه قابل رویت و بعضی غیر قابل رویت است و نکته اینجاست که نوری برای چشم چپ شما قابل رویت است که حاوی پیکسل های چشم چپ و برای چشم راست برعکس این قضیه است.

این روش جدید زحمت کمتری نسبت به روشهای دیگر دارد اما از ورود بعضی نورها به چشمان شما ممانعت می شود آن هم به این علت که تفکیک پذیری و وضوح تصاویر کنونی خیلی پایین است.