اطلاعات جدید ستاره شناسان از جمله یک ستاره شناس ایرانی وجود یک سیاره فراخورشیدی را به عنوان یک سیاره ای که به صورت بالقوه از شرایط سکونت برخوردار است را تأیید می کند.

به گزارش ملت ایران به نقل از مهر، ستاره نزدیک این سیاره که با عنوان Gliese ۵۸۱ شناخته می شوند چهار سیاره دارد. سیاره Gliese ۵۸۱d پیش از این به عنوان سیاره قابل سکونت احتمالی شناخته می شد اما اکنون سیاره Gliese ۵۸۱g که دور همین ستاره درحال حرکت است به عنوان سیاره قابل سکونت در نظر گرفته می شود.

Gliese ۵۸۱g در کنار سیاره های Gliese ۶۶۷Cc، Kepler - ۲۲b، HD۸۵۵۱۲و Gliese ۵۸۱d در فهرست سیاره های قابل سکونت و سیاره های فراخورشیدی شبیه زمین قرار می گیرد.

سیاره های فراخورشیدی به سیاره هایی گفته می شود که خارج از منظومه شمسی قرار دارند که بسیاری از آنها بزرگتر از سیاره مشتری هستند، با پیشرفت علم دانشمندان سیاره های فراخورشیدی بیشتری که هم اندازه با کره زمین هستند کشف کرده اند.

سیاره تازه کشف شده که از قابلیت سکونت برخوردار است در مدار یک ستاره کوتوله درحال حرکت است

تردیدها درباره وجود Gliese ۵۸۱g دو هفته پس از اعلام نتایج تحقیقات درباره سیاره های فراخورشیدی توسط دانشمندان در سپتامبر ۲۰۱۰ شکل گرفت.

دانشمندان از پروژه تحقیقات سیاره ای HARPS و رصدخانه ژنو که تمام چهار سیاره را به دور Gliese ۵۸۱ کشف کرده بودند نتوانستند به وجود Gliese ۵۸۱g از اطلاعات خود پی ببرند. تحلیلهای بیشتر توسط دانشمندان از دو سال گذشته به کشف این سیاره فراخورشیدی کمک کرد.

اکنون تحقیقات نشان می دهد که شواهد نویدبخشی برای وجود این سیاره در اختیار دانشمندان قرار دارد. تحلیلهای جدید قدرت فرضیات اولیه که همه این سیاره ها به دور ستاره Gliese ۵۸۱ می چرخند را تقویت می کرد.

دانشمندان این پروژه اظهار داشتند که این سیگنالهای سیاره Gliese ۵۸۱g دارای احتمال هشدار نادرست < ۴ درصد است و در تطابق با سیاره ای است که جرم کمینه آن ۲.۲M(جرم زمین) است که در مدار ستاره حرکت می کند و وجود آب در سطح سیاره ای یک احتمال قابل تشخیص است.

سیاره های قابل سکونت به ترتیب شباهت به زمین با درنظر گیری شاخص صفر تا یک

براساس اطلاعات به دست آمده احتمالا سیاره Gliese ۵۸۱g دارای شعاع ۱.۵ برابر زمین است و شاید از آن بزرگتر نباشد و نوری که از ستاره مادر خود دریافت می کند به اندازه میزان نوری است که زمین از خورشید دریافت می کند، چرا که مدار این سیاره نزدیک یک سیاره کوتوله درحرکت است. ترکیب این عوامل سیاره Gliese ۵۸۱g را یک سیاره شبیه زمین معرفی می کند که از شاخصهای متفاوتی برای شباهت به زمین برخوردار است. اگر شاخص را از صفر تا یک درنظر بگیریم این سیاره دارای رقم ۰.۹۲ از نظر شباهت به زمین بوده و از Gliese ۶۶۷Cc، کاندید پیشین که سال گذشته کشف شد شباهت بیشتری به زمین دارد.

این تحقیق با مشارکت استون وگت از رصدخانه UCO / Lick دانشگاه کالیفرنیا، پل بولتر از دپارتمان مغناطیسم زمینی موسسه کارنجی و نادر حقیقی پور از موسسه نجوم و موسسه زیست اختر شناسی ناسا انجام شده و در مجله یادداشت های نجومی(Astronomical Notes) منتشر شده است.