ملت ایران:

گرانترین خودروهایی که تا بحال در حراجی ها فروخته شدند

کوپه رویال کلنر ۱۹۳۱
در حراجی کریستی لندن ۱۹۸۷
قیمت: ۷،۹ میلیون دلار