علی ملکی، مدیر عامل یک شرکت اینترنتی، درباره نقش و جایگاه مخابرات در حوزه اینترنت تاکید کرد: تمام زیرساخت، امکانات و سرویس ها زیر نظر شرکت مخابرات است یعنی ما به عنوان شرکت وابسته همیشه در تلاطم بوده و از وضعیت استمرار و ثابتی برخوردار نیستیم، هر زمان که مخابرات بخواهد، می تواند هر سرویس یا قراردادی را ملغی کند. پس همیشه حاکمیتی به نام شرکت مخابرات وجود دارد که ما زیر مجموعه آن هستیم.

این کارشناس برای تغییر این وضعیت و راهکار موجود، تصریح کرد: راهکاری راحت و قابل پیش بینی وجود دارد که دنیا هم آن را انجام داده است. در کشور ما سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، بین ما و شرکت مخابرات به عنوان بخش خصوصی حاکم است که متاسفانه نقش حقیقی این سازمان ایفا نشده است.

وی در ادامه تاکید کرد: شرکت ارتباطات زیرساخت زیرمجموعه دولت است و مشکلاتی از ما به عنوان بخش خصوصی کم نکرده، در واقع اگر از مجموع شرکت هایی که به مشتریان خدمات ارائه می دهند دو یا سه نفر به عنوان نماینده بخش خصوصی در سازمان تنظیم مقررات حضور داشته باشند، از این طریق می شود از حداقل حق شرکت ها دفاع کرد.

ملکی درباره پایین آمدن سرعت اینترنت در فواصل زمانی مختلف در طول سال اظهار کرد: گاهی از سوی بخش دولتی عنوان شده که شرکت های اینترنتی کم فروشی می کنند در حالی که ما با جلسات مختلفی که با وزیر هم داشتیم به این موضوع پرداختیم که این مشکلات مربوط به شرکت های ارتباطات زیرساخت و مخابرات است.

این کارشناس تاکید کرد: همه مشکلات به سمت ما می آید و در مقاطع مختلف بنا به هر دلیل وقتی مشکلات زیربنایی پیش می آید طبیعی است که ظرفیت ما کم و با افت کیفیت روبرو می شویم.

او در ادامه درباره وعده های دولت یازدهم گفت: نویدی که رییس جمهوری قبل از انتخابات به همه NGOها دادند و تاکید روی NGOها که قادر هستند هم منافع خودشان و هم منافع طرف قراردادشان را تامین کنند را در نظر داریم، چون بهترین کسانی که حاکم بر این شرایط هستند را نظام صنفی می دانیم.

این کارشناس در ادامه افزود: با توجه به این که نظام صنفی رایانه یی کشور یک NGO است، بهتر است کسانی که انتخاب می شوند از مجموع نظام صنفی باشند و در کل به اشخاص دولتی کمتر این پست ها داده شود چون در واقع طبیعی است که یک فرد دولتی دیدگاهش به همان نظام دولتی و مجموعه ای که در آن فعالیت می کند نزدیک است، در حالی که شرکت های خصوصی هم منافع خودشان را در نظر می گیرند و هم منافع کاربرشان را.

ملکی درباره توافق نامه ژنو و نقش آن بر وضعیت اینترنت کشور تصریح کرد: خوش بینانه است که بگوییم این توافق نامه در کوتاه مدت تاثیرگذار خواهد بود اما قطعا در بلندمدت تاثیرگذار است.

وی افزود: در حال حاضر ما یک دامین را در کشور با مشکل اداره می کنیم چون هیچ خدماتی به ما ارائه نمی شود و به محضی که متوجه می شوند ما در داخل ایران هستیم، ارتباطمان را قطع می کنند؛ در نهایت ما مجبوریم به صورت دسته دوم و سوم از طریق دوبی و کشورهای عربی کارمان را انجام دهیم.

این کارشناس در پایان خاطرنشان کرد: با وجود توافق نامه ژنو و پیشرفتی که در آینده حاصل خواهد شد، امیدواریم که در مورد پهنای باند و زیرساخت بتوانیم ارتباط سریع تری را بین N یوزرها شاهد باشیم.