خسروی سیاست کنونی شرکت زیرساخت را انتقال وبسایتهای پر بازدید به داخل کشور عنوان کرد. برای مثال وی از وب سایت آپارات نام برده است که جزو پرترافیک ترین و پربازدیدترین وب سایت های کشور بوده و ۹۰ درصدترافیکآن از داخل کشور است.

مدیرعامل شرکت زیرساخت اعلام کرد:

کار انتقال ترافیک به بخش خصوصی را از بخش خصوصی آغاز کرده ایم و در این راستا فضا و امکانات در مرکز تبادل ترافیک شرکت زیرساخت در میدان اما م خمینی مهیا شده است.

وی انجام این کار را تاکنون موفقیت آمیز عنوان کرده است بطوریکه به گفته ی وی ۲۵ گیگ ترافیک ایران که قبلا در خارج از ایران میزبانی می شد، به داخل منتقل شده است.

وی روند مذاکره با کمپانی های بزرگ را نیز از طریق وزارت فرهنگ و سازمانفناوریاطلاعات اعلام کرده است که در راستای تحقق دو هدف در جریان است. یکی از این موارد در مورد آمدن به ایران و دیگری قبول شرایط ایران است که هنوز نتیجه ی آن مشخص نیست.

وی اعلام کرد روند مذاکرات در جریان بوده و سایت هایی که مذاکره با آن ها راحت تر است در اولویت قرار داشته و مذاکراتی با آن ها انجام شده است.