یوسف نوری در رابطه با سرنوشت ورود تبلت بهمدارسکشور اظهار داشت: ‌تبلت در تمام دنیا به عنوان یک وسیله آموزشی شناخته می‌شود و برای استفاده از تبلت در مدارس ایران نیز یک پیوست فرهنگی تهیه کرده‌ایم که یک نسخه آن به شورای عالی آموزش و پرورش ارائه شد.

وی در رابطه با پیوست فرهنگی ورود تبلت به مدارس افزود: استفاده از تبلت در کلاس درس نباید به گونه‌ای باشد که هر دانش‌آموز یک تبلت در دست داشته باشد و معلم نتواند کنترلی بر آنها داشته باشد در حقیقت برای کنترل معلم به تبلت‌های دانش‌آموزان به یک نرم افزار خاص نیاز داشتیم تا از طریق آن معلم بتواند کلاس درس را کنترل کند تا با نظارت معلم فیلم‌ها و عکس‌های مورد نیاز به اشتراک گذاشته شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: ‌به دلیل تاخیر در ورود این نرم افزار به کلاس درس حدود ۳ ماه برای اجرای طرح پایلوت تبلت دانش‌آموزی دچار تاخیر شدیم اما هم‌اکنون این نرم افزار را وارد کرده‌ایم و طرح تبلت دانش‌آموزی از ابتدای دی ماه آغاز شد و در ۳ مدرسه تهران در حال اجراست که تا پایان سال تحصیلی ادامه دارد که اگر با موفقیت همراه بود آن را به سایر مدارس تسری می‌دهیم هم‌اکنون در رابطه با این طرح سوالات و ابهامات زیاد است.

نوری بیان کرد: تبلت دانش‌آموزی مناسب بادانش آموزانو فرهنگ ایران بوده و فاقد سیم کارت است که برای اجرای این طرح ۸ هزار لوح آموزشی را آماده کرده‌ایم همچنین نرم افزار مدیریت کلاس را وارد کرده و به معلمان آموزش داده‌ایم تا بتوانند به خوبی تبلت‌های دانش‌آموزان را کنترل و مدیریت کنند؛ ‌ هزینه تبلت برای هر دانش‌آموز نیز حدود ۶۰۰ هزار تومان شده است که البته هیچ پولی از دانش‌آموزان دریافت نکرده‌ایم.