برای جلوگیری از اتفاقات مشابه که برای کاربران کم هم رخ نمی دهد، نگهدارنده جدیدی بنام Vector Cupholder توسط کلیف تی. یر ابداع شده است.
این نگهدارنده همان طور که در شکل مشاهده می کنید، به میزی که لپ تاپ روی ان قرار دارد متصل شده و اجازه ریخته شدن ناگهانی روی کیبورد را نمی دهد.
این گجت ۳۰ پوندی با میزهایی به ضخامت ۱.۵ اینچ معادل ۳.۸۰ سانت کار می کند.
مبدع ۵۲ ساله می گوید در خانه، سر کار و مدرسه می توان از این نگهدارنده استفاده کرد.
۹۰۰ میلی لیتر حجم آب و قطر نگهدارنده نیز ۳ اینچی تعریف شده و در هواپیما نیز می توان در صورت لزوم از آن استفاده کرد و مخصوص کسانی است که زیاد با هواپیما مسافرت رفته و دائما فنجان قهوه خود را می ریزند.
با تغییر مرکز ثقل در نگهدارنده مانند قبل افتادن فنجان رخ نمی دهد و محتویات مایع، روی کیبورد ریخته نمی شود.