در حال حاضر ASUS، IBM، LENOVO، SAMSUNG، APPLE و Huawei مطرح ترین برندهای بازار تبلت ایران هستند.
امروز مانند هفته های گذشته همچنان روند نزولی قیمت ها در بازار تداوم یافته است. جدیدترین قیمت ها از مطرح ترین تبلت های موجود در بازار به شرح زیر است:
* این قیمت ها مربوط به محصولات دارای گارانتی است که در داخل کشور نمایندگی رسمی فروش و خدمات پس از فروش دارند.
* تفاوت قیمت در برخی مدل های مشابه به دلیل تفاوت در گارانتی است و شما قیمت مغازه دار را کمتر از ارقام زیر خواهید یافت.
برند: ASUS
Asus - Padfone - Infinity New - ۳۲G - " ۱۰.۱ ۲,۷۳۰, ۰۰۰
Asus - Padfone - Infinity - ۳۲G - " ۱۰.۱ ۲,۵۵۰, ۰۰۰
Asus - Google - Nexus۷-۲۰۱۳ - ۳۲-۲G - " ۷-۴G ۱,۳۸۰, ۰۰۰
Asus - PadFone۲-۶۴ - ۲G - " ۱۰.۱ ۱,۸۸۰, ۰۰۰
ASUS - VivoTab - Smart - Me۴۰۰cl - ۶۴-۲ - " ۱۰.۱ ۱,۸۹۰, ۰۰۰
Tablet - ASUS - ME۳۰۲KL - ۱۶ - " ۱۰.۱ ۱,۵۵۰, ۰۰۰
Tablet - ASUS - ME۳۰۱T - ۱۶ - " ۱۰.۱ ۱,۲۵۰, ۰۰۰
ASUS - Fonepad۷-۳۲ - ۱G - " ۷ ۸۳۰,۰۰۰
ASUS - Fonepad۷-۸ - ۱G - " ۷ ۶۸۰,۰۰۰
ASUS - Fonepad - ۸-۱G - " ۷ ۷۰۰,۰۰۰
ASUS - Memopad - ME۱۷۳-۱۶ - ۱G - " ۷ ۵۴۰,۰۰۰
برند: IBM LENOVO
Lenovo - Ideatab - S۶۰۰۰-۱۶ - " ۱۰ ۹۰۰,۰۰۰
Lenovo - Ideatab - A۳۰۰۰-۱G - ۱۶ - " ۷ ۶۰۰,۰۰۰
برند: SAMSUNG
SAMSUNG - Galaxy - Note۱۰.۱ - N۸۰۰۰-۱۶ - ۲G - " ۱۰.۱ ۱,۵۳۰, ۰۰۰
SAMSUNG - Galaxy - Tab۳ - P۵۲۰۰-۱۶ - ۱.۵G - " ۱۰.۱ ۱,۲۹۹, ۰۰۰
Samsung - Galaxy - TAB۳-۱۶ - ۱.۵G - " ۸ ۱,۴۰۰, ۰۰۰
Samsung - Galaxy - TAB۳-۱۶ - ۱.۵G - " ۸ ۱,۲۷۰, ۰۰۰
SAMSUNG - Galaxy - Tab۳ - T۳۱۱-۱۶ - ۱.۵G - " ۸ ۱,۱۰۰, ۰۰۰
SAMSUNG - Galaxy - Tab۳ - T۳۱۱-۱۶ - ۱.۵G - " ۸ ۱,۰۳۰, ۰۰۰
SAMSUNG - Galaxy - Tab۳ - T۲۱۱-۸ - ۱.۵G - " ۷ ۹۳۰,۰۰۰
SAMSUNG - Galaxy - Tab۲ - P۳۱۰۰-۸ - ۱G - " ۷ ۹۲۰,۰۰۰
برند: APPLE IPAD
Apple - Ipad - Air - ۴G - ۶۴G - " ۹.۷ - سفید ۲,۶۸۰, ۰۰۰
Apple - Ipad - Air - ۴G - ۶۴G - " ۹.۷ - مشکی ۲,۶۸۰, ۰۰۰
Apple - Ipad - Air - ۴G - ۳۲G - " ۹.۷ ۲,۳۸۰, ۰۰۰
Apple - Ipad - mini - WiFi - ۴G - ۱۶-۵۱۲M - " ۷.۹ ۱,۵۹۰, ۰۰۰
برند: Huawei
Huawei - MediaPad۷ - Lite - ۸-۱G - " ۷ ۷۸۰,۰۰۰
برند: GSPad
GsPad - GSP - X۸ - Plus - A۸-۱G - ۱۶ - " ۸ ۸۱۰,۰۰۰
GsPad - GSP - X۸ - A۸-۱G - ۸ - " ۸ ۵۴۰,۰۰۰
برند: DIMO
TABLET - Dimo - ۹۰۰ - Plus - ۸-۱G - " ۹.۷ ۹۸۰,۰۰۰
TABLET - Dimo - ۹۰۰-۸ - ۱G - " ۹.۷ ۸۰۰,۰۰۰
TABLET - Dimo - ۷۰۰-۴ - ۵۱۲M - " ۷ ۴۸۰,۰۰۰
TABLET - Dimo - ۷۰۰ - New - ۴-۵۱۲MB - " ۷ ۳۳۰,۰۰۰
برند: HIRO
Hiro - ۹۷۳۱ - S - ۱۶-۱GB - " ۹.۷ ۱,۰۶۰, ۰۰۰
Hiro - ۷۰۳۲ - S - ۱۶-۱GB - " ۷ ۸۶۰,۰۰۰
Hiro - ۷۰۳۲ - S - ۸-۱GB - " ۷ ۸۲۰,۰۰۰
Hiro - ۷۰۳۱ - S - ۱۶-۱GB - " ۷ ۷۸۰,۰۰۰
Hiro - ۹۰۱۱-۴ - ۵۱۲MB - " ۹ ۶۴۰,۰۰۰
Hiro - ۷۰۱۲-۱۶ - ۱GB - " ۷ ۵۲۰,۰۰۰
Hiro - ۷۰۱۱-۴ - ۵۱۲MB - " ۷ ۴۳۰,۰۰۰
برند: I - Green
IGreen - ۱GT - ۱۰T۱-۱۶ - ۱G - " ۱۰.۱ ۶۹۰,۰۰۰