آزاده داننده در نشست خبری همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات اظهار داشت: رویکرد این همایش، ارتقای ظرفیت کارفرمایی در تعریف و اجرای پروژه ها و خدمات فناوری اطلاعات است.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران هدف این سازمان را از برگزاری این همایش، تبیین جایگاه حاکمیت فناوری اطلاعات در سازمان ها و شرکت ها و نهادینه کردن IT به عنوان یک ابزار سودمند در بنگاه ها عنوان کرد.
رئیس شورای سیاست گذاری این همایش تصریح کرد: سال گذشته نخستین دوره همایش با رویکرد فرهنگ سازی و پرداختن به استانداردها و تئوری ها برگزار شد و امسال رویکرد همایش ورود به کاربردها و ارتقا توان کارفرمایی پروژه های IT است.
این همایش ۲۷ آذرماه از ۸:۳۰ تا ۱۶ در مرکز همایش های سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار می شود.