به گزارش ملت ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران جدول رده بندی کیفی خودروهای سواری را منتشر کرد که بر طبق آن ۱۵ خودروی سواری از لحاظ سیستم فنربندی، تعلیق و فرمان، ترمز، نفوذ آب، سیستم موتور انتقال قدرت، صداهای غیر عادی، رنگ، بدنه، تزئینات داخلی و خارجی و تجهیزات الکتریکی مورد ارزیابی قرار گرفتند که نیسان تیانا با کسب ۳ نمره منفی در معیار رنگ در صدر این جدول کیفی قرار گرفت.

این گزارش می افزاید، " پارس تندر " که در معیارهای تزئینات داخلی و خارجی، رنگ و از آن مهم تر در معیار بدنه نمره منفی کسب کرده، در جایگاه دوم و در رده سوم جدول تندر پارس خودرو قرار دارد که در همین معیارها نمره منفی کسب کرده است.

این گزارش حاکیست، لیفانX۶۰که در بین خودروهای چینی بهترین کیفیت را از آن خود کرد، بیشترین نمره منفی را در زمینه رنگ و بدنه کسب و در جایگاه چهارم جدول و جایگاه پنجم از آن لیفان ۶۲۰ که بیشترین نمره منفی را در زمینه رنگ و از آن مهم تر در سیستم تعلیق از آن خود کرد.

MVM۵۳۰ ششمین عضو جدول کیفی است که بیشترین نمره منفی را در معیار تزئینات داخلی و خارجی کسب کرد.

بر پایه این گزارش، جایگاه هفتم در اختیار پژو ۴۰۵ تولید سایت خراسان قرار گرفت که تنها در معیار ترمز نمره منفی نگرفت. رتبه هشتم جدول نیز از آن سمند شد که بیشترین نمره منفی را در معیار تزئینات داخلی و خارجی کسب کرد.

رتبه نهم جدول کیفی از آن پژو ۴۰۵ تولید تهران است که بیشترین نمره منفی در زمینه تزئینات داخلی و خارجی را در بین ۱۵ خودروی تحت ارزیابی کسب کرد.

پژو پارس تولید خراسان در جایگاه دهم جدول قرار دارد که در تمام معیارها به جزء معیار ترمز و نفوذ آب نمره منفی گرفت.

" تیبا " در رتبه بعدی یعنی یازدهم جای گرفت که در تمام معیارها به خصوص معیار تزئینات داخلی و خارجی نمره منفی کسب کرد. و ام وی امX۳۳عضو دوازدهم این جدول شد که بیشترین نمره منفی را در سیستم موتور بدست آورد.

شایان ذکر است، پراید ۱۳۱ سایپا در جایگاه سیزدهم و پراید ۱۳۱ پارس خودرو در جایگاه چهاردهم جدول کیفی قرار دارند که در تمام معیارها نمره منفی کسب کردند که البته پراید پارس خودرو کم کیفیت ترین بدنه را در بین ۱۵ خودروی ارزیابی شده داراست.

گفتنی است، آخرین رتبه این جدول نیز کماکان به ام وی ام ۱۱۰ رسید.