مدیر عامل اپراتور سوم گفت: با قول مساعد وزیر ارتباطات و صحبت های دبیر شورای عالی فضای مجازی به دنبال آن هستیم که مشکل تماس تصویری را حل کنیم.
مجید صدری در گفت وگو با ایسنا، با بیان این مطلب گفت: فکر می کنم به زودی با بحثتصویب پیوست فرهنگی مشکل تماس تصویری برطرف می شود.
وی در پاسخ به این سوال که گاهی به طور غیررسمی در میان مردم عنوان می شود که قرار بر آن است که تماس های تصویری از این پس تنها مختص محارم باشد، اظهار کرد: به شخصه چنین موضوعی را نشنیدم و به هر صورت طرح این موضوعات نوعی شایعه است.
مدیر عامل اپراتور سوم ادامه داد: زمانی که پیوست فرهنگی به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد، همه در جریان آن قرار خواهند گرفت و من بعید می دانم که چنین موضوعی در این پیوست مورد اشاره قرار گرفته باشد. البته در نهایت ما تابع قانون هستیم و درباره ی تماس های تصویری لازم است تمام موازین شرعی رعایت شود که البته رعایت این موضوع با مردم است.