ملت ایران: آنچه سونی خواهد ساخت در واقع نوعی کشنده برنامه های کاربردی خواهد بود که زندگی را هوشمندتر ساخته و باعثمی شود تا ابزار الکترونیک پوشیدنی یک گام به جلو روند.
قرار است ابزارهایی که با این فناوری نویت ساخته می شوند، جزیی از سر و یا چسبان به موی کاربر تعریف شود که از طریق اتصالات بی سیم به بخشهای پزشکی و سلامت و… کمک کند.
تاکنون ابزاری مانند عینک گوگل و ساعتهای هوشمند در این راه گام برداشته اند اما بدلیل وابستگی به اپ های روی گوشی و اتصال به گوشی هوشمند انسان را راضی نکرده اند و توسعه آنها در پرده ای از ابهام فرو رفته است.
موی حاوی اطلاعات یا موی هوشمند که داخل خود همه چیز داشته باشد، ایده ای است که به گفته تاکویا کوزی و هیروکا توبیتا از توسعه دهندگان موی هوشمند یا smartwig سونی، دنبال ان است.
یک حسگر، یک سی پی یو، رابط ارتباطاتی با کامپیوتر ثانویه و البته یک کلاه گیس یا موی مصنوعی جاسازی شده روی سر فاکتورهای تشکیل دهنده smartwig است که کارهایی مانند نظارت بر محیط اطراف، نظارت بر سلامت کاربر، رابط کاربری EEG را بر عهده خواهد داشت.
در ثبت اختراع مذکور صحبت از یک اشاره گر لیزر روی سر که توسط ابرو هدایت می شود، آمده است که به درستی مفهوم نبوده و پنهان کردن ابزار مذکور روی سر نیز به خوبی مشخص نشده است.