لپ تاپ های موجود در بازار ایران اغلب از برندهای ASUS، SONY، ACER، IBM LENOVO و HP است. در اولین روز هفته، روند نزولی قمیت ها در بازار لپ تاپ همچنان ادامه دارد. در حال حاضر در بازار لپ تاپ ایران برندهایASUS، DELL، SONY، ACER، IBM LENOVO، APPLE MACBOOK و HP خرید و فروش می شود.
این هفته روند نزولی قمیت ها در بازار لپ تاپ همچنان ادامه دارد.
این قیمت ها مربوط به محصولاتی است که در داخل کشور نمایندگی رسمی فروش و گارانتی دارند. تفاوت قمیت در برخی مدل های مشابه به دلیل تفاوت در نوع گارانتی است.
برند: ASUS
مدل قیمت(تومان)
Asus - G۵۳SX - Gseries - i۵-۸ - ۷۵۰-۲G - Win۷ ۳۳۰۰۰۰۰
Asus - VivoBook - S۵۵۱ - i۵-۶ - ۱T - ۲G - Win۸ - Touch ۳۰۲۰۰۰۰
Asus - Nseries - N۷۵SL - i۵-۶ - ۷۵۰-۲G ۲۸۰۰۰۰۰
Asus - Kseries - K۴۶CB - i۷-۶ - ۱T - ۲G ۲۶۵۰۰۰۰
Asus - VivoBook - S۵۵۰ - Touch - i۳-۶ - ۱T - ۲G ۲۱۱۰۰۰۰
Asus - Kseries - K۴۶CB - i۵-۶ - ۱T - ۲G ۲۳۵۰۰۰۰
Asus - VivoBook - S۴۰۰CA - Touch - i۵-۴ - ۵۰۰ - Win۸ ۲۰۵۰۰۰۰
Asus - VivoBook - S۲۰۰ - Touch - i۳-۴ - ۵۰۰ - Win۸ ۱۶۱۰۰۰۰
Asus - Xseries - X۵۵۰CC - ۲۱۱۷-۴ - ۷۵۰-۲G ۱۶۷۰۰۰۰
Asus - Xseries - X۵۰۱A - i۳-۴ - ۵۰۰ ۱۵۵۰۰۰۰
Asus - Xseries - X۴۰۱A - i۳-۴ - ۵۰۰ ۱۵۵۰۰۰۰
Asus - Xseries - X۴۵۱CA - ۱۰۰۷U - ۲-۵۰۰ ۱۱۳۰۰۰۰
Asus - Xseries - X۴۵۱CA - ۲۱۱۷-۴ - ۷۵۰GB ۱۳۰۰۰۰۰
برند: SONY VAIO
مدل قیمت(تومان)
Sony - Vaio - S۱۳-۱۳۳CA - i۵-۴ - ۷۵۰-۱G - Win۸ ۳۴۴۰۰۰۰
Sony - Vaio - SVD۱۱-۲۲۵ - CYB - i۷-۸ - ۲۵۶ - Win۸ - Touch ۵۱۰۰۰۰۰
SONY - Vaio - SVF - ۱۴-۲۱۹۰ - i۷-۸ - ۱T - ۲G - Win۸ - Touch ۴۰۰۰۰۰۰
Sony - Vaio - SVE۱۵-۱۲۹ - ۲Plus - i۷-۱۲ - ۷۵۰-۲G - Win۸ - BLU ۳۸۹۰۰۰۰
SONY - VAIO - SVF - ۱۵ - A۱۷ - CLB - i۷-۸ - ۱T - ۱G - Win۸ - BLURW - Touch ۳۷۴۰۰۰۰
SONY - Vaio - SVF - ۱۵-۳۱ - GSG - i۷-۴ - ۱T - ۲G - Win۸ ۳۴۸۰۰۰۰
SONY - Vaio - SVP - ۱۱-۲۲۳ - SAB - i۵-۴ - ۱۲۸ - Win۸ ۴۰۹۰۰۰۰
SONY - VAIO - SVF - ۱۵ - A۱۷ - CDB - i۷-۸ - ۱T - ۲G - Win۸ - BLURW - Touch ۴۲۵۰۰۰۰
Sony - Vaio - SVE۱۷-۱۳ - DCX - i۷-۶ - ۵۰۰-۲G - Win۸ - BLU ۳۷۴۰۰۰۰
SONY - Vaio - SVF - ۱۵-۲۱۶ - SG - i۳-۴ - ۵۰۰ - Win۸ - Touch ۲۵۵۰۰۰۰
Sony - SVT - ۱۴-۱۲۴ - i۳-۴ - ۵۰۰ - Win۸ - Touch ۲۵۹۰۰۰۰
Sony - SVT - ۱۴-۱۲۷ - i۵-۶ - ۱۲۸ - Win۸ - Touch ۳۶۳۰۰۰۰
SONY - Vaio - SVF - ۱۵-۲۱ - BYG - i۳-۲ - ۳۲۰ ۱۶۹۰۰۰۰
SONY - Vaio - SVF - ۱۴-۲۱۳ - CLB - i۳-۶ - ۷۵۰ - Win۸ ۲۰۰۰۰۰۰
Sony - SVT - ۱۴-۱۲۶ - i۵-۶ - ۵۰۰ - Win۸ - Touch ۳۱۵۰۰۰۰
Sony - SVT - ۱۳-۱۳۴ - i۳-۴ - ۵۰۰ - Win۸ - Touch ۲۶۰۰۰۰۰
SONY - Vaio - SVF - ۱۴-۲۱۸ - i۵-۴ - ۵۰۰-۱G - Win۸ ۲۶۰۰۰۰۰
Sony - Vaio - E۱۴-۱۱۵ - CLP - i۵-۴ - ۵۰۰ - Win۷ ۲۲۰۰۰۰۰
SONY - Vaio - SVF - ۱۴-۲۱۳ - SG - i۳-۴ - ۵۰۰ - Win۸ ۱۹۰۰۰۰۰
Sony - SVT - ۱۴-۱۲۷ - CGS - i۷-۴ - ۵۰۰ - Win۸ - Touch ۳۷۰۰۰۰۰
Sony - Vaio - SVE - ۱۱-۱۲ - M۱E - E۲-۴ - ۵۰۰ - Win۸ ۱۶۴۰۰۰۰
برند: ACER
مدل قیمت(تومان)
Acer - Vseries - V۳-۵۷۱G - i۵-۴ - ۷۵۰-۲G ۱۹۵۰۰۰۰
Acer - Vseries - V۵-۵۷۱G - i۵-۸ - ۱T - ۲G ۲۱۰۰۰۰۰
Acer - Aspire - E۱-۵۳۰ - ۲۱۱۷U - ۴-۷۵۰ - ۱G ۱۲۵۰۰۰۰
Acer - Vseries - V۳-۵۷۱G - i۷-۴ - ۷۵۰-۲G ۲۲۸۰۰۰۰
Acer - Aspire - E۱-۵۷۰ - i۵-۶ - ۱T - ۲G ۱۸۲۰۰۰۰
Acer - Eseries - E۱-۵۷۰G - i۵-۴ - ۵۰۰-۱G ۱۵۷۰۰۰۰
Acer - Eseries - E۱-۵۳۱ - i۳-۲ - ۵۰۰ ۱۱۹۰۰۰۰
Acer - Eseries - E۱-۵۷۰G - i۳-۴ - ۷۵۰-۱G ۱۴۵۰۰۰۰
Acer - Eseries - E۱-۵۳۱ - B۱۰۰۵-۲ - ۳۲۰ ۹۵۰۰۰۰
Acer - Vseries - V۵-۵۷۱ - AMD C۷۰-۲ - ۳۲۰-۵۱۲MB ۸۷۰۰۰۰
برند: HP
مدل قیمت(تومان)
HP - Pavilion - DV۶-۷۳۰۸se - i۷-۸ - ۷۵۰-۲G - Win۸ ۳۵۵۰۰۰۰
HP - ProBook - ۴۵۴۰ - i۵-۴ - ۷۵۰-۲G ۱۸۷۰۰۰۰
HP - Pavilion - ۱۵e۰۵۳ - i۵-۴ - ۵۰۰-۲G - WIN۸ ۱۸۳۵۰۰۰
HP - Pavilion - ۱۵e۰۶۰ - i۵-۴ - ۵۰۰-۲G ۱۷۸۵۰۰۰
HP - Pavilion - ۲۵۲۱ - i۳-۲ - ۳۲۰ ۱۲۵۰۰۰۰
HP - Pavilion - DM۱-۴۱۰۰ - E۴۵۰-۴ - ۵۰۰-۲G - WIN۷ ۱۷۳۰۰۰۰
HP - Pavilion - ۱۵e۰۹۲ - i۷-۸ - ۷۵۰-۲G - WIN۸ ۲۵۹۰۰۰۰
HP - ProBook - ۴۵۴۵s - A۶-۴ - ۷۵۰-۲G ۱۶۲۵۰۰۰
HP - Pavilion - ۱۵e۰۳۰ - i۵-۴ - ۵۰۰-۲G - WIN۸ ۱۸۴۵۰۰۰
HP - Pavilion - ۱۵e۰۵۵ - i۷-۸ - ۷۵۰-۲G - WIN۸ ۲۶۰۰۰۰۰
HP - Pavilion - G۴-۲۳۱۰ - i۷-۴ - ۷۵۰-۲G - WIN۸ ۲۳۶۰۰۰۰
HP - Pavilion - ۱۵e۰۸۹ - i۵-۶ - ۷۵۰-۲G - WIN۸ ۲۵۵۰۰۰۰
HP - Pavilion - ۱۴n۰۱۰ - A۱۰ax - ۴-۵۰۰ - ۲G ۱۸۴۵۰۰۰
HP - Pavilion - E۰۴۲TX - i۷-۴ - ۵۰۰-۲G ۲۵۳۳۰۰۰
HP - Pavilion - ۱۵ - n۰۱۵ - i۷-۸ - ۱T - ۲G ۲۵۲۵۰۰۰
HP - ProBook - Series - ۲۵۰ - i۳-۴ - ۵۰۰ ۱۳۰۰۰۰۰
برند: DELL
مدل قیمت(تومان)
DELL - XPSL۵۰۲ - i۷-۸ - ۷۵۰-۲GB ۲۹۶۰۰۰۰
Dell - ۳۵۲۱ - B۱۰۰۰-۲ - ۳۲۰ ۱۰۹۰۰۰۰
Dell - ۳۵۲۱ - i۳-۴ - ۵۰۰ ۱۳۵۵۰۰۰
DELL - ۴۰۵۰ - i۵-۴ - ۷۵۰-۱G ۱۷۴۰۰۰۰
Dell - ۵۵۲۱ - i۷-۴ - ۷۵۰-۲G ۲۲۶۰۰۰۰
Dell - ۳۵۲۱ - i۵-۴ - ۱T - ۲G ۱۸۹۰۰۰۰
Dell - ۳۵۲۱ - i۳-۴ - ۵۰۰-۱G ۱۵۶۰۰۰۰
Dell - ۳۴۲۱-۱۰۰۷ - ۲-۳۲۰ ۱۱۴۰۰۰۰
Dell - ۵۵۲۱ - i۵-۴ - ۷۵۰-۲G ۱۹۲۰۰۰۰
Dell - ۳۵۲۱ - i۵-۴ - ۵۰۰-۱G ۱۷۲۰۰۰۰
DELL - ۵۵۳۷ - i۵-۴ - ۵۰۰-۲GB - Touch ۱۷۸۰۰۰۰
DELL - ۵۵۳۷ - i۷-۸ - ۱T - ۲G - Touch ۲۵۵۵۰۰۰
Dell - ۵۵۲۱ - i۵-۴ - ۷۵۰-۲G ۲۵۷۵۰۰۰
DELL - ۴۰۵۰ - i۳-۲ - ۳۲۰-۱G ۱۴۷۰۰۰۰