به منظور ارتقاء سطح هماهنگی در نظارت بر حوزه ICT با رویکرد حمایت حقوق مصرف کنندگان این حوزه در سراسر کشور، مرحله اول طرح کشوری پایش و نظارت بر بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات در آذرماه برگزار می شود.
این طرح در راستای تحقق تفاهم نامه همکاری پایش و کنترل سرویسهای ارتباطی و فناوری اطلاعات که بین رگولاتوری و هفت دستگاه حاکمیتی و نظارتی از جمله شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا، پلیس فتا ناجا، سازمان فناوری اطلاعات و سازمان نظام صنفی رایانه ای مبادله شده، اجرا می شود.
براساس این گزارش، ارتقاء سطح آگاهی مردم و فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و کاهش تخلفات و جرایم این حوزه از اهداف دیگر طرح کشوری پایش و نظارت بازار ICT است.
در این طرح که به صورت هماهنگ و متمرکز در ۳۱ استان کشور اجرا می شود سرویسهای ارتباطی و فناوری اطلاعات در چهار محور رعایت تعرفه های ابلاغی مطابق با قوانین و مقررات، ارایه خدمات پشتیبانی مناسب به کاربران، بررسی وضعیت شبکه توزیع و فروش خدمات و ارایه سرویس با کیفیت مناسب و مطابق با قوانین و مقررات و مفاد قرارداد، از سوی بازرسین به صورت کمی و کیفی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند.