به گزارشملت ایراندر حال حاضرASUS، IBM LENOVO، SAMSUNG، APPLE، و Huawei مطرح ترین برندهای بازار تبلت ایران هستند. امروز جدیدترین قیمت های تبلت در بازار به شرح زیر است که نشان از روند نزولی قیمت ها نسبت به هفته گذشته دارد.
این قیمت ها مربوط به محصولاتی است که در داخل کشور نمایندگی رسمی فروش و گارانتی دارند. تفاوت قیمت در برخی مدل های مشابه به دلیل تفاوت در نوع گارانتی است.
برند: ASUS
مدل قیمت(تومان)
Asus - Padfone - Infinity - ۳۲G - " ۱۰.۱ ۲,۵۵۰, ۰۰۰
Asus - Padfone - Infinity - New - ۳۲G - " ۱۰.۱ ۲,۸۵۰, ۰۰۰
Asus - Google - Nexus۷-۲۰۱۳ - ۳۲-۲G - " ۷-۴G ۱,۳۷۰, ۰۰۰
ASUS - VivoTab - Smart - Me۴۰۰-۶۴ - ۲ - " ۱۰.۱ ۱,۵۹۰, ۰۰۰
Asus - Google - Nexus۷-۳۲ - ۱G - " ۷-۳G ۱,۰۵۰, ۰۰۰
ASUS - VivoTab - Smart - Me۴۰۰cl - ۶۴-۲ - " ۱۰.۱ ۱,۹۰۰, ۰۰۰
Asus - PadFone۲-۶۴ - ۲G - " ۱۰.۱ ۲,۰۰۰, ۰۰۰
ASUS - Fonepad۷-۸ - ۱G - " ۷ ۷۰۰,۰۰۰
ASUS - Fonepad - ۸-۱G - " ۷ ۷۰۰,۰۰۰
Asus - Google - Nexus۷-۳۲ - ۱G - " ۷ - Wifi ۸۰۰,۰۰۰
ASUS - Memopad - ME۱۷۳-۱۶ - ۱G - " ۷ ۶۰۰,۰۰۰
ASUS - Memopad - ۱۶-۱G - " ۷ ۵۶۰,۰۰۰
برند: IBM LENOVO
مدل قیمت(تومان)
Lenovo - Ideatab - A۳۰۰۰-۱G - ۱۶ - " ۷ ۶۵۰,۰۰۰
برند: SAMSUNG
مدل قیمت(تومان)
SAMSUNG - Galaxy - Note۱۰.۱ - N۸۰۰۰-۱۶ - ۲G - " ۱۰.۱ ۱,۶۹۰, ۰۰۰
SAMSUNG - Galaxy - Tab۳ - P۵۲۰۰-۱۶ - ۱.۵G - " ۱۰.۱ ۱,۴۶۰, ۰۰۰
Samsung - Galaxy - TAB۳-۱۶ - ۱.۵G - " ۸ ۱,۴۰۰, ۰۰۰
Samsung - Galaxy - TAB۳-۱۶ - ۱.۵G - " ۸ ۱,۲۷۰, ۰۰۰
SAMSUNG - Galaxy - Tab۳ - T۳۱۱-۱۶ - ۱.۵G - " ۸ ۱,۲۴۰, ۰۰۰
SAMSUNG - Galaxy - Tab۳ - P۵۲۰۰-۱۶ - ۱.۵G - " ۱۰.۱ ۱,۳۶۰, ۰۰۰
SAMSUNG - Galaxy - Tab۳ - T۳۱۱-۱۶ - ۱.۵G - " ۸ ۱,۱۸۰, ۰۰۰
SAMSUNG - Galaxy - Tab۲ - P۳۱۰۰-۸ - ۱G - " ۷ ۹۲۰,۰۰۰
برند: APPLE IPAD
مدل قیمت(تومان)
Apple - Ipad۴ - WiFi - ۴G - ۱۲۸G - " ۹.۷ ۲,۹۵۰, ۰۰۰
Apple - Ipad - ۴ - WiFi - ۳۲G - " ۹.۷ ۱,۷۹۰, ۰۰۰
Apple - Ipad۴ - WiFi - ۴G - ۱۲۸G - " ۹.۷ ۲,۹۵۰, ۰۰۰
Apple - Ipad - mini - WiFi - ۶۴G - ۵۱۲M - " ۷.۹ ۲,۰۹۰, ۰۰۰
Apple - Ipad۴ - WiFi - ۴G - ۳۲G - " ۹.۷ ۲,۴۶۰, ۰۰۰
برند: Huawei
مدل قیمت(تومان)
Huawei - MediaPad۷ - Lite - ۸-۱G - " ۷ ۷۸۰,۰۰۰
برند: GSPad
مدل قیمت(تومان)
GsPad - GSP - X۸ - Plus - A۸-۱G - ۱۶ - " ۸ ۸۱۰,۰۰۰
GsPad - GSP - X۸ - A۸-۱G - ۸ - " ۸ ۵۴۰,۰۰۰
برند: DIMO
مدل قیمت(تومان)
TABLET - Dimo - ۹۰۰ - Plus - ۸-۱G - " ۹.۷ ۹۸۰,۰۰۰
TABLET - Dimo - ۹۰۰-۸ - ۱G - " ۹.۷ ۸۰۰,۰۰۰
TABLET - Dimo - ۷۰۰-۴ - ۵۱۲M - " ۷ ۴۸۰,۰۰۰
TABLET - Dimo - ۷۰۰ - New - ۴-۵۱۲MB - " ۷ ۳۳۰,۰۰۰
برند: HIRO
مدل قیمت(تومان)
Hiro - ۹۷۳۱ - S - ۱۶-۱GB - " ۹.۷ ۱,۰۶۰, ۰۰۰
Hiro - ۷۰۳۲ - S - ۱۶-۱GB - " ۷ ۸۶۰,۰۰۰
Hiro - ۷۰۳۲ - S - ۸-۱GB - " ۷ ۸۲۰,۰۰۰
Hiro - ۷۰۳۱ - S - ۱۶-۱GB - " ۷ ۷۸۰,۰۰۰
Hiro - ۹۰۱۱-۴ - ۵۱۲MB - " ۹ ۶۴۰,۰۰۰
Hiro - ۷۰۱۲-۱۶ - ۱GB - " ۷ ۵۲۰,۰۰۰
Hiro - ۷۰۱۱-۴ - ۵۱۲MB - " ۷ ۴۳۰,۰۰۰
برند: I - Green
مدل قیمت(تومان)
IGreen - ۱GT - ۱۰T۱-۱۶ - ۱G - " ۱۰.۱ ۷۹۰,۰۰۰
۵۶۵۶