با توجه به افزایش حساسیت و توجه عمومی نسبت به مساله تغییرات آب و هوایی و همچنین بروز بحران های اقتصادی و افزایش قیمت سوخت، خودروهای سبز بیش از پیش در کانون توجه جهانی قرار گرفته اند.

با توجه به افزایش حساسیت و توجه عمومی نسبت به مساله تغییرات آب و هوایی و همچنین بروز بحران های اقتصادی و افزایش قیمت سوخت، خودروهای سبز بیش از پیش در کانون توجه جهانی قرار گرفته اند. بر همین اساس، عرضه نمونه ای از مدل های پر فروش شرکت های خودروسازی به صورت هیبرید و یا تمام الکتریک به جریانی جدید در این صنعت مبدل شده است. در ادامه این مطلب ۱۰ مدل از برترین خودروهای سبز جهان در سال ۲۰۱۳ را معرفی می کنیم.

لینکلنMKZهیبرید ۲۰۱۳

مصرف سوخت شهری / بزرگراه / ترکیبی مایل در هر گالن: ۴۵/۴۵ / ۴۵

تویوتا آوالون هیبرید ۲۰۱۳

مصرف سوخت شهری / بزرگراه / ترکیبی مایل در هر گالن: ۴۰/۳۹ / ۴۰

هوندا فیتEV۲۰۱۳

میزان مصرف شهری / بزرگراه / ترکیبی معادل مایل در هر گالن: ۱۳۲/۱۰۵ / ۱۱۸

دامنه حرکت: ۸۲ مایل

فولکس واگن جتا هیبرید ۲۰۱۳

مصرف سوخت شهری / بزرگراه / ترکیبی مایل در هر گالن: ۴۲/۴۸ / ۴۵

فورد سی - مکس انرژی ۲۰۱۳(پلاگین هیبرید)

۲۱ مایل نخست با موتور الکتریکی: معادل ۱۰۰ مایل در هر گالن ترکیبی(شهری / بزرگراه)

۵۹۹ مایل بعدی: ۴۳ مایل در هر گالن ترکیبی

تویوتا پریوس ۲۰۱۳(پلاگین هیبرید)

۱۱ مایل نخست با موتور الکتریکی: معادل ۹۵ مایل در هر گالن ترکیبی

۵۲۹ مایل بعدی: ۵۰ مایل در هر گالن ترکیبی

شورلت ولت هیبرید ۲۰۱۳

۳۸ مایل نخست با موتور الکتریکی: معادل ۹۸ مایل در هر گالن ترکیبی

۳۴۴ مایل بعدی: ۳۷ مایل در هر گالن ترکیبی

فورد فوکسEV۲۰۱۳

میزان مصرف شهری / بزرگراه / ترکیبی معادل مایل در هر گالن: ۱۱۰/۹۹ / ۱۰۵

دامنه حرکت: ۷۶ مایل

تسلا مدلSEV۲۰۱۳

میزان مصرف شهری / بزرگراه / ترکیبی معادل مایل در هر گالن: ۸۸/۹۰ / ۸۹

دامنه حرکت: ۲۶۵ مایل

نیسان لیفEV۲۰۱۳

میزان مصرف شهری / بزرگراه / ترکیبی معادل مایل در هر گالن: ۱۳۰/۱۰۲ / ۱۱۶

دامنه حرکت: ۷۵ مایل