ملت ایران: کریس هادفیلد، فرمانده سابق ایستگاه بین المللی فضایی به تازگی تصویری از سرویس بهداشتی سفینه فضایی سایوز را منتشر کرده است.